• 5★

  Về chất lượng đào tạo

 • 98%

  Sinh viên có việc làm ngay

  theo chuẩn QS Star
 • 15%

  Sinh viên có việc làm tại nước ngoài

  tại Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Singapore, Australia, ...

Tin tức

Tin tức mới nhất trong và ngoài trường

Sự kiện

23/05/2015

Đại học FPT Hòa Lạc

Sinh viên Đại học FPT thử thách khả năng lãnh đạo

Sự kiện

23/05/2015

Hội trường Innovation, Quận 12.

VIP Talk “Câu chuyện Do Thái”

Sự kiện

16/05/2015

Hội trường Innovation, Đại học FPT

Talkshow về Truyền thông Kỹ thuật số

Sự kiện

05/05/2015

Hội trường Innovation - Trường Đại Học FPT

Hội tụ nhiều doanh nghiệp trong Lễ bảo vệ đồ án sinh viên Đại học FPT

Sự kiện

26/04/2015

Trung tâm AIDS Mai Hòa , Củ Chi, TP.HCM

Sinh viên Đại học FPT gây quỹ cho trẻ nhiễm HIV

Hotline: (04) / (08) 7 300 5588

/