Học phí

Áp dụng cho sinh viên các khối ngành kể từ tháng 5/2015.

I.  Học phí Chương trình chính khóa

 • Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).
 • Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.
 • Học phí chuyên ngành ngôn ngữ: 18,000,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.
 • Học phí các chuyên ngành khác: 23,870,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

II.  Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng trong tháng 9/2015. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

 • Số mức học tối đa: 5 mức
 • Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng.
 • Học phí: 9,765,000 VNĐ/mức

III. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Riêng đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu 11,935,000 VNĐ = (1) + (2) – (3) bao gồm:

(1)   Phí đăng ký nhập học: 4,340,000 VNĐ.

(2)   Học phí 1 mức học tiếng Anh dự bị: 9,765,000 VNĐ. Nếu thuộc diện được miễn học tiếng Anh, học phí này sẽ chuyển thành học phí cho học kỳ đầu tiên.

(3)   Chi phí nhà trường hỗ trợ sinh viên mua máy tính xách tay đợt 1: 2,170,000 VNĐ (Tổng cộng Trường Đại học FPT hỗ trợ mỗi sinh viên 8,680,000 VNĐ để trang bị máy tính xách tay, chia làm 4 lần)

Lưu ý:

 • * Bảng học phí căn cứ trên Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHFPT ngày 20/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2015.
 • * Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không quá 10%; số mức/kỳ/năm nộp học phí toàn khóa học không thay đổi 
 • * Học phí này đã bao gồm chi phí học cụ, lệ phí thi cuối kỳ và cấp bằng, không bao gồm phí học lại. 
 • * Chương trình hỗ trợ trang bị máy tính xách tay không áp dụng cho sinh viên diện Học bổng.

Comments (394)

Gửi bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn. Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: (04) / (08) 7 300 5588

/bang-hoc-phi/