Bảng học phí Hệ đại học chính quy

Áp dụng cho sinh viên tất cả các chuyên ngành, nhập học năm 2013

I. Học phí Chương trình chính khóa

  • Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).
  • Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.
  • Học phí: 23,342,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

II. Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng trong tháng 9/2013. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

  • Số mức học tối đa: 5 mức
  • Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng.
  • Học phí: 9,549,000 VNĐ/mức

III. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Riêng đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu 11.671.000 VNĐ = (1) + (2) – (3)  bao gồm:

(1)   4,244,000 VNĐ phí đăng ký nhập học.

(2)   9,549,000 VNĐ là học phí 1 mức học tiếng Anh dự bị. Nếu thuộc diện được miễn học tiếng Anh, học phí này sẽ chuyển thành học phí cho học kỳ đầu tiên.

(3)   Trừ đi 2,122,000 VNĐ là chi phí nhà trường hỗ trợ sinh viên mua máy tính xách tay đợt 1 (Tổng cộng nhà trường hỗ trợ mỗi sinh viên 8.488.000 VNĐ để trang bị máy tính xách tay, chia làm 4 lần)

Lưu ý:

*Bảng học phí căn cứ trên Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-ĐHFPT ngày 03/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2013.

*Học phí có thể thay đổi tại mỗi học kỳ nhưng không vượt quá mức độ trượt giá.

*Học phí này đã bao gồm chi phí học cụ, lệ phí thi cuối kỳ và cấp bằng, không bao gồm phí học lại.

*Chương trình hỗ trợ trang bị máy tính xách tay không áp dụng cho sinh viên diện Học bổng.

Hotline: 1900 6014