Danh sách sinh viên trúng tuyển Đại học FPT đợt 1 năm 2017

Cập nhật ngày 16/7/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

Họ tên CMND Ngày sinh
NGUYỄN THƠ ÁI MI0200206604 20/03/1999
NGUYỄN NGỌC DUY AN 25911072 08/06/1999
VŨ KHÁNH AN 25890822 14/09/1999
LÊ NGỌC AN 26022838 11/10/1999
TRƯƠNG THANH AN 142885237 08/03/1999
LÊ THỊ TRƯỜNG AN 38199002665 20/11/1999
ĐỖ HOÀNG ÂN 362533066 09/12/1999
LÊ NGỌC ÂN 26022633 11/10/1999
NGUYỄN LÊ QUỐC ÂN 25677854 03/03/1999
NGUYỄN THIỆN ÂN 225919976 05/10/1999
VÕ BẢO ANH 352527978 08/02/1999
HUỲNH ĐỨC ANH 25781763 08/11/1999
LÊ ĐỨC ANH 285614572 05/02/1999
LÊ ĐỨC ANH 301660090 21/07/1999
LÊ ĐỨC ANH 99000044 07/05/1999
LƯƠNG ĐỨC ANH 40829689 31/05/1999
TRỊNH ĐỨC ANH 1099001988 31/08/1999
VŨ ĐỨC ANH 251173046 27/06/1999
HUỲNH DŨNG ANH 285685612 12/01/1999
NGUYỄN DUY ANH 1099003423 21/05/1999
LÊ HOÀNG ANH 251149276 19/02/1999
NGUYỄN HOÀNG ANH 1199003109 21/07/1999
ĐẶNG HUỲNH ANH 212432459 27/03/1999
HÀ KIỀU ANH 352467747 16/05/1999
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 331845279 09/04/1999
NGUYỄN THỊ LAN ANH 31199000170 23/01/1999
VŨ THỊ MINH ANH 30199001690 21/06/1999
BÙI NGỌC ANH 13650301 08/07/1999
TRẦN NGUYÊN ANH 132408792 13/09/1999
TẠ NHẬT ANH 1099002468 17/10/1999
NGUYỄN HỮU PHAN ANH 25908785 19/04/1999
TRẦN HOÀI PHAN ANH 13624559 30/10/1999
NGUYỄN QUANG ANH 32015448 26/08/1999
ĐỖ THỊ QUỲNH ANH 34199000915 21/01/1999
NGUYỄN QUỲNH ANH 152249892 04/12/1999
HỒ THIỆN ANH 79099002758 17/12/1999
BÙI TIẾN ANH 31099000653 19/11/1999
VŨ THỊ TRÚC ANH 77199001355 14/05/1999
ĐINH TUẤN ANH 164644712 14/04/1999
NGUYỄN TUẤN ANH 1099001013 29/09/1999
NGUYỄN HUYỀN TUẤN ANH 13650508 09/06/1999
HOÀNG VIỆT ANH 82310056 08/03/1999
HUỲNH ANH BẢO 273703020 27/12/1998
DIÊU GIA BẢO 1099012623 24/01/1999
LÊ NGUYỄN GIA BẢO 25843964 26/03/1999
NGUYỄN NGỌC BẢO 25738612 29/07/1998
NGUYỄN QUỐC BẢO 281187790 06/09/1999
CHU THỊ NGỌC BÍCH 25906331 07/09/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG BIÊN 341948770 20/05/1999
PHẠM ĐỨC BÌNH 184323983 19/12/1998
VÕ NGUYỄN THÁI BÌNH 25878047 20/11/1999
MAI NGUYỄN THANH BÌNH 251157139 01/05/1999
NGUYỄN THANH BÌNH 281186229 18/08/1999
NGUYỄN THẾ BÌNH 91879800 08/09/1999
MAI VĂN BÌNH 163404201 13/02/1999
NGÔ HUY CẦN 34099002715 11/12/1999
ĐẶNG BẢO CHÂU 231143377 17/07/1999
PHẠM THỊ MINH CHÂU 321598067 28/10/1999
TẠ THANH CHÂU 281261534 28/10/1999
LÊ ĐỨC CHIẾN 22099000824 13/09/1999
NGUYỄN MINH CHIẾN 79099004252 22/04/1999
NGUYỄN MINH CHIẾN 25947275 08/08/1999
NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 1099008138 04/04/1999
LÊ THÀNH CÔNG 26099000345 13/12/1999
TRẦN ĐỨC CƯỜNG 231221449 30/03/1999
VŨ MẠNH CƯỜNG 251124607 17/01/1999
LÝ VĂN CƯỜNG 281271224 09/08/1999
PHẠM VIỆT CƯỜNG 142848648 07/06/1999
ĐÀO TRÍ ĐẠI 68099000011 09/07/1999
HÀ NHẬT DÂN 91881931 14/06/1999
ĐOÀN MINH ĐĂNG 164644373 21/01/1999
NGUYỄN MINH ĐĂNG 25937219 14/09/1999
LƯƠNG TRỊNH NHẬT DANH 25874361 23/06/1999
NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 36099000123 22/03/1999
NGUYỄN QUANG ĐẠT 31099004460 28/03/1999
TRẦN THÀNH ĐẠT 1099001832 08/10/1999
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 13624394 17/01/1999
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 26051836 07/12/1999
NGUYỄN THỊ DIỄM 34199000963 06/01/1999
LÊ QUỐC ĐIỆU 273715697 27/09/1999
LÊ THỊ KIỀU ĐOAN 366240071 20/11/1999
QUÁCH THUẬN ĐÔNG 79099001667 17/12/1999
ĐÀO HUỲNH ĐỨC 362506306 20/05/1998
PHẠM MẠNH ĐỨC 152222743 13/01/1999
ĐÀM MINH ĐỨC 25791828 01/07/1999
LÊ MINH ĐỨC 79099004811 14/05/1999
LÊ MINH ĐỨC 38099005253 21/07/1999
NGUYỄN THÀNH ĐỨC 13618110 04/01/1999
NGUYỄN TRUNG ĐỨC 31099001143 29/10/1999
LỢI TUẤN ĐỨC 25926332 02/01/1999
TRẦN PHƯƠNG DUNG 281229217 17/12/1999
TRẦN HOÀNG ANH DŨNG 25861998 15/07/1999
NGUYỄN HOÀNG DŨNG 25818341 24/08/1999
PHẠM QUỐC DŨNG 273641066 02/02/1999
NGUYỄN TẤN DŨNG 25862325 26/03/1999
HOÀNG TIẾN DŨNG 122274439 06/12/1999
NGUYỄN TIẾN DŨNG 233268506 28/01/1999
NGUYỄN TRUNG DŨNG 113729784 18/08/1999
NGUYỄN TUẤN DŨNG 1099001956 17/08/1999
LÂM LỆ DƯƠNG 25773330 30/06/1999
#VALUE! 362526637 01/06/1999
NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 79098002653 18/11/1998
TRẦN TRIỀU DƯƠNG 25864873 14/01/1999
ĐẶNG VŨ TÙNG DƯƠNG 25908549 05/09/1999
LÊ HOÀNG DUY 26034324 30/03/1999
PHẠM HOÀNG DUY 25883938 08/12/1999
LÊ KHÁNH DUY 13617393 09/09/1999
HOÀNG LÊ DUY 79099004518 05/12/1999
LÊ QUỐC NGUYÊN DUY 272752987 13/01/1999
TẠ THÁI DUY 51099000039 05/03/1999
HỒ THANH DUY 366212300 21/06/1999
NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 192201162 13/12/1999
ĐOÀN THỊ KIM DUYÊN 301721407 16/06/1999
NGUYỄN THẢO MINH DUYÊN 251139004 15/12/1999
VÕ THỊ NGỌC DUYÊN 312497640 27/08/1999
TRẦN NGUYỄN THANH DUYÊN 25855900 07/12/1999
ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG 25969934 29/07/1999
TỐNG MẠNH GIANG 13607927 13/11/1999
NGUYỄN NAM HÀ 197381834 05/01/1999
NGUYỄN THỊ HÀ 231233225 16/06/1999
LÊ THỊ THU HÀ 273695234 08/05/1999
NGUYỄN HOÀNG HẢI 187843463 04/12/1999
TRẦN TRUNG HẢI 31099000824 24/07/1999
NGUYỄN VĂN HẢI 1099019443 26/12/1999
NGUYỄN TRẦN VIỆT HẢI 25781900 18/01/1999
TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN 25818967 25/09/1999
VÕ THANH HẰNG 201820479 23/08/1999
NGUYỄN THU HẰNG 1199020713 05/08/1999
PHẠM THỊ THU HẰNG 251163354 22/12/1999
NGUYỄN HỒNG HANH 30099001799 30/11/1999
TRIỆU ĐÌNH HÀNH 61065828 02/10/1999
DƯƠNG ĐỨC HẠNH 25853348 21/10/1999
NGUYỄN VĂN HÀO 17521103 16/09/1999
NGUYỄN THỊ NHƯ HẢO 192179084 07/11/1999
PHÙNG ĐÒ HẠO 25692221 22/05/1998
LÂM BẠCH PHÚC HẬU 79099004784 15/04/1999
PHẠM HY HIỀN 281223887 04/03/1999
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30199000258 01/01/1999
NGUYỄN HỮU HOÀNG HIỆP 13625714 23/09/1999
VŨ NGỌC HIỆP 142950124 04/06/1999
ĐINH THẾ HIỆP 113726116 21/04/1999
TRỊNH ĐÌNH HIẾU 1099001455 20/09/1999
NGUYỄN ĐỨC HIẾU 13618239 17/08/1999
LÊ HOÀNG HIẾU 197380262 12/12/1999
KHƯU THỊ MỸ HIẾU 26066510 04/08/1999
PHẠM TRUNG HIẾU 25828726 26/07/1999
TRẦN TRUNG HIẾU 13613873 23/12/1999
VŨ TRUNG HIẾU 25843831 11/04/1999
PHẠM NHẬT QUỲNH HOA 281193605 28/03/1999
TRẦN HOÀNG QUỲNH HOA 92199001977 10/10/1999
NGUYỄN THỊ HOA 26199000985 24/11/1999
TRẦN THỊ HOA 36199007394 08/11/1999
BÙI ĐÌNH HOÀNG 152257545 21/03/1999
TRẦN DUY HOÀNG 25845858 21/01/1999
BÙI HUY HOÀNG 51088320 05/01/1999
ĐINH VŨ HUY HOÀNG 25790825 12/04/1999
KHƯƠNG QUÁCH HUY HOÀNG 272738089 27/06/1999
VŨ HUY HOÀNG 1099011381 30/06/1999
PHAN NGUYỄN MẠNH HOÀNG 272781582 12/07/1999
NGUYỄN MINH HOÀNG 152250307 30/10/1999
TRẦN NHẬT HOÀNG 231159092 21/07/1999
ĐỖ TRỌNG HOÀNG 285713496 16/03/1999
BÙI VIỆT HOÀNG 1099001888 22/10/1999
VŨ ĐẶNG BÁ HÙNG 77099000824 04/07/1999
NGUYỄN LÂM SƠN HÙNG 272764701 12/11/1999
NGUYỄN VĂN HÙNG 184300145 04/04/1999
NGUYỄN DUY HƯNG 1099003606 09/04/1999
NGUYỄN PHÚ HƯNG 312420229 30/08/1999
NGUYỄN THÀNH HƯNG 334970626 08/11/1999
NGUYỄN VIỆT HƯNG 1099008614 17/04/1999
NGUYỄN KIM HƯƠNG 77199001713 14/12/1999
NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 79199001251 26/04/1999
THÌN THỊ HƯƠNG 122323319 06/01/1998
LÊ THỊ TUYẾT HƯƠNG 371854749 10/02/1999
HOÀNG PHAN HỮU 85920243 05/11/1999
NGUYỄN HỮU ĐỨC HUY 26023642 03/02/1999
TRẦN ĐỨC HUY 241793403 01/12/1999
NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 92099003012 13/10/1999
NGUYỄN LÊ HUY 251205219 09/09/1999
NGUYỄN MINH HUY 79099004522 12/02/1999
ĐÁI NHẬT HUY 312382605 06/08/1999
PHẠM QUANG HUY 1099008780 08/11/1999
PHAN NGUYỄN QUANG HUY 1099008604 07/02/1999
TRẦN QUANG HUY 272767773 05/07/1999
TRẦN QUANG HUY 272824241 07/10/1999
NGUYỄN QUỐC HUY 272722111 18/10/1999
TĂNG QUỐC HUY 272764939 28/10/1999
TRẦN TÔ TRIỂN HUY 79097001628 02/12/1997
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 273640107 19/08/1999
LA THỊ HUYỀN 1199013959 30/04/1999
NGUYỄN LONG HUỲNH 212422692 26/01/1999
TRẦN NGUYỄN AN KHANG 312394196 03/08/1999
#VALUE! 25832610 30/11/1999
NGUYỄN LƯƠNG QUỐC KHANG 25838015 05/10/1999
LƯƠNG SĨ KHANG 251228702 17/09/1999
NGUYỄN HUỲNH TRIỀU KHANG 25908664 23/06/1999
LÊ HỒNG AN KHANH 251200740 16/10/1999
LÊ ĐỨC KHANH 36099003745 21/04/1999
NGUYỄN ĐỒNG KHÁNH 331818428 05/08/1999
PHẠM PHÚ KHÁNH 26022872 29/10/1999
BÙI QUỐC KHÁNH 91883048 02/09/1999
TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 142866709 03/04/1999
ĐOÀN VÕ ANH KHOA 251197655 16/01/1999
NGUYỄN ANH KHOA 26017529 03/11/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 25895445 01/08/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 25867343 21/02/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 79099001488 23/08/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 291204172 21/01/1998
TRẦN PHẠM ĐĂNG KHOA 25993418 27/02/1998
NGUYỄN TIẾN KHOA 25823110 15/09/1999
LÊ ĐÌNH KHÔI 25862450 22/10/1999
PHAN MINH KHÔI 385825167 07/07/1999
TRẦN VĂN KHÔI 35099001277 03/07/1999
LÊ QUỐC KHƯƠNG 25796533 06/01/1999
BÙI ĐÌNH KIÊN 245313705 09/11/1999
NGUYỄN HOÀNG KIÊN 1099005251 23/04/1999
LÊ TRUNG KIÊN 168591623 19/10/1999
PHAN ANH KIỆT 25731235 16/06/1999
LÊ QUỐC KIỆT 334999192 21/07/1999
NGUYỄN HOÀNG TRÚC LAM 281234086 21/08/1999
LÊ THANH LÂM 38099001451 18/06/1999
NGUYỄN TÙNG LÂM 63531246 02/02/1999
TRẦN LÊ KIM LÂN 273702572 24/10/1999
NGUYỄN TRỌNG LÂN 1099011956 19/11/1999
LÊ ĐÌNH LÊN 152240660 18/07/1999
TRẦN TRỌNG LIÊM 25859232 08/03/1999
NGUYỄN NGỌC LIÊN 25774757 27/03/1999
NGUYỄN DANH LINH 44099001809 02/03/1999
TRẦN DUY LINH 251194549 02/03/1999
TRẦN NHẬT LINH 233265920 15/08/1999
PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH 25857508 02/12/1999
TRẦN THỊ LINH 184374741 05/07/1999
HOÀNG THỊ THÙY LINH 281197461 28/11/1999
NGUYỄN TRÚC LINH 352473287 15/09/1999
LÊ VŨ TUẤN LINH 38099002342 29/03/1999
TRỊNH PHÚC LỘC 281224134 17/06/1999
TRẦN QUANG LỘC 113687920 03/04/1999
LÊ VĂN TẤN LỘC 206217355 19/05/1999
PHẠM BẢO LỢI 352435641 19/10/1999
NGUYỄN DUY LONG 25782919 01/07/1999
TRƯƠNG GIA LONG 25886090 17/09/1999
NGUYỄN THẾ LONG 1099002659 19/01/1999
NGUYỄN THIÊN LONG 1099021436 25/06/1999
ĐỖ VĂN LONG 13629287 06/12/1999
NGUYỄN VĂN LONG 175015286 15/08/1999
VŨ ĐỨC LƯƠNG 25935069 18/11/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 145842836 21/07/1999
PHÙNG PHƯƠNG MAI 1199015398 01/11/1999
NGUYỄN THỊ HUỆ MẪN 92199002655 19/08/1999
NGUYỄN MINH MẪN 25784263 24/02/1999
VÕ MINH MẪN 25902660 27/07/1999
LÊ ĐỨC MẠNH 63533984 19/03/1999
NGUYỄN HÙNG MẠNH 113713063 14/01/1999
HỨA CHÍ MINH 13636258 28/09/1999
VÕ HUỲNH ĐỨC MINH 245381865 11/06/1999
TRANG HẢI MINH 362539985 11/08/1999
NGUYỄN HỒNG MINH 251202962 12/12/1999
NGUYỄN NGỌC MINH 25839074 07/09/1999
NGUYỄN NGỌC MINH 13656144 31/10/1999
TRẦN NGỌC MINH 233199489 10/11/1995
NGÔ NHẬT MINH 132429221 11/04/1999
PHAN HUỲNH NHỰT MINH 312382393 04/03/1999
ĐÀO QUANG MINH 25832694 01/08/1999
HỒ QUANG MINH 1099006028 28/12/1999
NGUYỄN HUỲNH QUANG MINH 92099002535 02/08/1999
TRẦN QUANG MINH 1099009549 18/04/1999
VÕ QUANG MINH 273643134 21/08/1999
NGUYỄN LÊ THIỆN MINH 272754732 25/11/1999
NGUYỄN TRẦN MINH 113726636 13/07/1999
ĐOÀN TUẤN MINH 25940175 06/10/1999
TRẦN HỒ THẢO MY 251206845 06/04/1999
TRẦN ANH MỸ 272848918 27/10/1999
LÊ ANH NAM 79098004651 16/02/1998
HOÀNG HẢI NAM 13626628 17/11/1999
NGUYỄN HOÀI NAM 13645247 02/06/1999
ĐỖ HOÀNG NAM 13630549 27/05/1999
THÂN TRỌNG NAM 251147925 17/04/1999
VŨ BÍCH NGÂN 363990295 01/01/1999
LÊ HỮU NGÂN 25903433 12/05/1999
HUỲNH KIM NGÂN 362519465 01/10/1998
NGÔ THỊ KIM NGÂN 251147171 12/05/1999
NGUYỄN THỊ NGÂN 26199005085 16/06/1999
TRẦN HỒ NHẬT NGHĨA 264509098 07/10/1999
NGUYỄN BẢO NGỌC 132365784 15/09/1999
TRẦN BẢO NGỌC 312397668 13/05/1999
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 25700705 30/03/1998
NHỮ DUY NGỌC 13628275 20/07/1999
TRỊNH HOÀNG NGỌC 174528334 14/11/1999
ĐỖ HỒNG NGỌC 79199000428 30/12/1999
NGUYỄN CÔNG NGUYÊN 13630382 17/10/1999
NGUYỄN GIA NGUYÊN 25983981 14/08/1999
TRẦN THỊ THÚY NGUYÊN 152266136 29/11/1999
VŨ ĐÌNH NHÂN 281222357 27/11/1999
LÊ MINH NHÂN 25815851 30/09/1999
NGUYỄN QUANG NHÂN 251202130 05/12/1999
PHẠM THÀNH NHÂN 272735472 14/04/1999
LÊ VĂN NHẤT 33099000603 27/10/1999
PHẠM HÙNG NHẬT 113763137 02/05/1999
LÊ LONG NHẬT 36099002227 15/07/1999
#VALUE! 26059703 08/12/1999
LÊ ĐÀO THANH NHI 331865103 13/11/1999
NGUYỄN LÊ THẢO NHI 272688845 19/06/1999
LÊ TUYẾT NHI 251144899 26/06/1999
NGUYỄN VŨ VÂN NHI 25920389 22/10/1999
ĐOÀN NGỌC HUỲNH NHƯ 301667454 10/10/1999
ĐINH QUỲNH NHƯ 25845746 12/04/1999
ĐOÀN QUỲNH NHƯ 25781884 21/06/1999
NGUYỄN HỒNG NHUNG 273710205 18/09/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 125860112 16/08/1999
TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG 45191854 29/11/1999
HÀ THỊ NHUNG 175041790 18/06/1999
LÊ MINH NHỰT 79099005835 25/08/1999
PHẠM ĐÌNH NINH 142829822 02/05/1999
NGUYỄN TẤN PHÁT 272666075 28/02/1999
TRẦN TỔ PHÁT 25874527 29/12/1998
VŨ TUẤN PHÁT 26050036 01/12/1999
NGUYỄN HOÀNG PHI 25868845 16/09/1999
LÊ DUY PHONG 125892082 02/05/1999
TRẦN GIA PHONG 1099001371 05/03/1999
NGUYỄN ĐẶNG THANH PHONG 25707586 06/04/1999
NGUYỄN XUÂN PHONG 1099012438 16/02/1999
LÊ ĐỨC PHÚ 13702318 23/12/1999
HUỲNH NAM PHÚ 79099002736 28/07/1999
VÕ HỨA QUANG PHÚ 371835391 26/08/1999
CHÂU TẤN PHƯỚC 371836265 07/03/1999
ĐOÀN TRỊNH THIÊN PHƯỚC 231207789 13/12/1999
VĂN ĐÌNH VĨNH PHƯỚC 25823146 05/02/1999
NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG 25889933 24/06/1999
NGUYỄN LAN PHƯƠNG 26046863 17/12/1999
NGUYỄN MINH PHƯƠNG 26099002938 26/10/1999
PHAN QUỲNH NAM PHƯƠNG 25903377 01/12/1999
TRƯƠNG TẤN PHƯƠNG 25876473 23/10/1999
PHAN UYÊN PHƯƠNG 251131754 06/02/1999
VŨ ANH QUÂN 13618091 20/11/1999
LÂM HOÀNG QUÂN 25864536 18/10/1999
DƯƠNG MINH QUÂN 25940052 20/04/1999
GIÁP MINH QUÂN 122268302 19/06/1999
NGUYỄN MINH QUÂN 1099002453 30/10/1999
PHẠM NGỌC MINH QUÂN 25872171 30/05/1999
TRẦN ANH MINH QUÂN 25906097 08/09/1999
BÙI TRUNG QUÂN 362527639 16/05/1999
LẠI TRUNG QUÂN 73481788 23/02/1999
HỒ TRẦN MINH QUANG 362548469 08/08/1999
NGUYỄN MINH QUANG 164644943 03/10/1999
HÀ SĨ QUANG 25743375 16/03/1999
HOÀNG VĂN QUANG 245350145 30/09/1999
TRỊNH XUÂN QUANG 73540680 28/12/1999
TRẦN MINH QUỐC 25861501 21/05/1999
NGUYỄN TIẾN QUỐC 225821407 20/06/1999
DANH HOÀNG QUÝ 364013073 25/06/1999
TRƯƠNG NGỌC QUÝ 341937278 16/03/1999
NGUYỄN QUỐC QUÝ 36099007937 03/04/1999
HUỲNH NHẬT QUYÊN 221475688 23/11/1999
LÝ TIỂU QUYỀN 79099006430 05/05/1999
PHẠM VŨ DIỄM QUỲNH 175010981 03/09/1999
ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH 79199004576 13/03/1999
NGUYỄN NHƯ QUỲNH 25805740 16/09/1999
PHÙNG CAO NHƯ QUỲNH 206412090 08/12/1999
NGUYỄN VĂN QUỲNH 17530440 17/01/1999
NGUYỄN BÁ SƠN 1099016571 04/04/1999
VŨ ĐỨC SƠN 31099006014 25/12/1999
NGUYỄN HỒNG SƠN 38098002260 05/06/1998
PHẠM MẠNH SƠN 163377500 09/03/1999
ĐỖ NGỌC SƠN 26099000634 14/08/1999
NGUYỄN THANH SƠN 371889437 19/04/1998
TRẦN VĂN SUNG 261571234 23/09/1999
LÊ ANH TÀI 331827589 29/04/1999
ĐỖ MINH TÂM 272799358 07/12/1999
MAO NGUYỄN MINH TÂM 301667276 10/06/1999
LƯ PHƯỚC TÂM 385781200 07/03/1999
ĐÀO NGỌC THANH TÂM 25711705 27/07/1999
HOÀNG NHẬT TÂN 1098002098 22/02/1998
NGUYỄN VĂN THANH TÂN 25902057 05/09/1999
NGUYỄN HOÀNG THẠCH 25739030 31/03/1999
NGUYỄN KHẮC THẠCH 98000029 03/11/1998
BÙI MINH THÁI 184309955 20/12/1999
TRẦN QUỐC THÁI 321723066 08/12/1999
NGUYỄN ĐÌNH THĂNG 187796702 05/10/1999
HOÀNG ĐỨC THẮNG 31099004564 10/08/1999
ĐẶNG HIẾU THẮNG 245406260 11/07/1998
CHÂU QUANG THẮNG 25785974 11/12/1999
BÙI QUỐC THẮNG 25878221 23/11/1999
ĐẶNG VIỆT THẮNG 25783999 07/02/1999
TỪ HOÀNG THANH 272719229 01/11/1999
NGUYỄN LẠI HƯƠNG THANH 362537115 11/12/1999
NGUYỄN KIM THANH 381911141 20/06/1999
ĐÒAN THỊ PHƯƠNG THANH 1199003002 23/03/1999
TRẦN ĐẠI THÀNH 79099006294 22/03/1999
LÊ ĐÌNH THÀNH 175000679 18/05/1999
NGUYỄN ĐOÀN DUY THÀNH 101339897 26/10/1999
NGUYỄN HUY THÀNH 122323174 30/10/1999
LÊ PHÁT THÀNH 79099004344 22/02/1999
NGUYỄN HOÀNG PHÚ THÀNH 1099002971 21/02/1999
NGUYỄN TRUNG THÀNH 85920005 23/04/1999
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 25869217 15/05/1999
NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO 241764724 02/01/1999
TRƯƠNG NGUYÊN THANH THẢO 194617114 01/12/1999
NGUYỄN TRẦN VIỆT THẢO 321594646 21/10/1999
TRẦN THỊ XUÂN THẢO 342002689 16/02/1999
NGUYỄN HOÀNG LINH THI 285699213 02/11/1999
NGUYỄN HOÀNG THIỆN 301741720 29/12/1999
PHẠM TẤN HỮU THIỆN 366218127 18/09/1999
PHAN SỸ THIẾT 187807592 11/06/1999
ĐỖ VĂN THIỆU 122336805 03/10/1999
TRẦN NGỌC THỊNH 25857467 13/03/1999
HUỲNH QUỐC THỊNH 25862002 19/05/1999
TRẦN QUỐC THỊNH 91875923 28/07/1999
ĐẶNG MINH THỌ 341982674 04/10/1999
LÊ GIA THÔNG 79099002784 25/10/1999
NGÔ THỊ YẾN THU 331817045 11/01/1999
BÙI LÊ ANH THƯ 272815889 11/08/1999
ĐÀM ANH THƯ 32009455 28/08/1999
LÊ NGỌC ANH THƯ 362540795 12/11/1999
VŨ NGỌC PHƯƠNG THƯ 25818350 01/10/1999
NGUYỄN ĐÌNH THỨC 164657836 22/12/1999
ĐÀM THỊ THÚY 30199000443 29/07/1999
BÙI THỊ THU THỦY 152247179 16/01/1999
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 1199015401 30/12/1999
ĐÒAN MINH TIẾN 301662909 05/10/1998
LÂM NHẬT TIẾN 281188614 23/08/1999
VÕ TÁ TIẾN 184327823 24/02/1999
NGUYỄN TRUNG TÍN 281217895 06/07/1999
NGUYỄN KHÁNH TOÀN 273684824 06/02/1999
NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC TOÀN 25874360 12/07/1999
NGUYỄN HOÀNG TONY 291208155 01/08/1999
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 25874533 26/06/1999
TRƯƠNG THỊ THANH TRANG 25853341 11/04/1999
NGUYỄN THÙY TRANG 122313891 09/02/1999
PHẠM THÙY TRANG 174516245 03/11/1999
BÙI ĐĂNG MINH TRÍ 251059084 07/06/1999
NGÔ THÀNH TRÍ 26052071 14/11/1999
DƯƠNG VĨ TRÍ 25799534 23/08/1999
HUỲNH THỊ DIỆU TRINH 301740007 19/05/1999
VÕ THỊ MAI TRINH 301721351 03/08/1999
ĐẶNG HOÀNG TRỌNG 272706783 10/12/1999
NGUYỄN ĐẮC MINH TRỰC 25920930 07/02/1999
DƯƠNG ĐÌNH TRUNG 385809099 18/04/1999
VÕ HOÀI TRUNG 261516175 26/03/1999
ĐẬU NGỌC TRUNG 187828888 10/01/1999
NGUYỄN NGỌC TRUNG 241829489 13/12/1999
HOÀNG NGUYÊN QUỐC TRUNG 201753983 05/08/1999
TRẦN QUỐC TRUNG 31099001445 04/12/1999
VŨ QUỐC TRUNG 45229343 25/11/1999
NGUYỄN THÀNH TRUNG 25600919 22/12/1998
NGUYỄN THÀNH TRUNG 341930779 22/01/1999
TRẦN THIÊN TRUNG 362555690 12/02/1999
NGUYỄN ANH TÚ 113704699 25/11/1999
PHAN ANH TÚ 273669152 11/01/1999
NGUYỄN HOÀNG CẨM TÚ 25782534 06/06/1999
NGUYỄN DANH TÚ 1099007558 13/06/1999
CAO QUANG TÚ 35099000939 05/07/1999
LĂNG THANH TÚ 79099005155 04/02/1999
LÂM TÚ TÚ 25926525 05/06/1999
MAI NGUYỄN TUẤN TÚ 272688668 05/05/1999
HUỲNH NGỌC ANH TUẤN 201759172 24/09/1999
TRẦN ANH TUẤN 164654604 12/12/1999
LÊ ĐÌNH TUẤN 206088458 26/03/1999
NGUYỄN NGỌC TUẤN 145881036 25/06/1999
THIỀU QUỐC TUẤN 25796857 29/07/1999
PHẠM TRỌNG TUỆ 25823274 24/03/1999
NGUYỄN QUANG TÙNG 13601382 25/09/1999
ĐÀM SƠN TÙNG 1099006583 12/04/1999
NGUYỄN THANH TÙNG 1099000215 04/05/1999
NGUYỄN ĐỖ HẢI TUYÊN 25936487 17/10/1999
NGUYỄN ĐỨC TUYẾN 125786592 20/03/1998
VÕ BẠCH TUYẾT 25781675 24/12/1999
ĐÀO PHƯƠNG UYÊN 1199021716 17/07/1999
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 25853961 13/12/1999
NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 26199004452 12/11/1999
TRẦN TRÍ VĂN 25984417 27/01/1999
PHẠM THỊ MỶ VIỆN 92199002562 03/11/1999
ĐỖ HOÀNG VIỆT 25842266 29/04/1999
NGUYỄN HOÀNG VIỆT 26005050 29/01/1999
TRẦN HỮU VIỆT 163411127 23/03/1999
CHÂU QUỐC VIỆT 362534970 09/07/1999
ĐÀO QUANG VINH 132373514 28/06/1999
NGUYỄN MINH VŨ 184316012 01/01/1999
LÊ TRỌNG VŨ 251126197 06/12/1999
PHẠM HÒA VƯƠNG 79099002277 09/04/1999
VÕ VĂN VƯƠNG 261548487 29/05/1999
PHẠM NHẬT VY 26099962 18/11/1999
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 25853516 27/10/1999
PHÙNG TRIỆU VY 366246517 12/12/1999
ĐẶNG ĐỨC VỸ 79099004314 02/12/1999
NGUYỄN GIANG VỸ 25920218 13/07/1999
VÕ THẾ VỸ 352540154 06/04/1999
ĐẶNG TRIỆU VỸ 251147870 16/06/1999
TỪ TRẤN XƯƠNG 25864086 01/03/1999

Bình luận

  • Em đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG chưa em nhỉ ? Em cần hoàn thành hồ sơ nhập học và giấy chứng nhận này trước 17h ngày 22.7 em nhé. Sau khi em hoàn thành xong thông báo nhập học và lệ phí thì sẽ có giấy báo nhập học gửi cho em nhé.

 • cho hỏi e có giấy báo trúng tuyển cách đây 3 ngày trc và hiện chưa có tên trong danh sách. vậy e có cần phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi vào trc ngày 22/7 ko ạ. mong hỗ trợ nhah dùm e

  • Đúng rồi em ạ. Trường hợp của em có thể nộp vào chủ nhật hoặc thứ 2 này nhé. Nộp càng sớm càng tốt em nhé.

 • xin thay co cho em hoi em thi duoc 21,25 diem vay em co duoc xet tuyen vao nganh ky thuat phan mem k da xin cam on

  • Em đã đủ điểu kiện tuyển thẳng vào trường em nhé.
   Em vui lòng để lại họ tên, sđt, địa chỉ nơi em sinh sống để cán bộ tuyển sinh liên hệ hỗ trợ trực tiếp em nhé.

  • Em đã đủ điểm được tuyển thẳng vào trường em nhé.
   Em vui lòng để lại họ tên, sđt, địa chỉ nơi em sinh sống để cán bộ tuyển sinh liên hệ hỗ trợ trực tiếp em nhé.

 • Dạ em chào quý nhà trường. Cho em hỏi là thời gian đăng ký nguyện vọng 2 bắt đầu khi nào vậy ạ. Em cám ơn

  • Trường đang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung rồi em nhé.
   Em vui lòng để lại họ tên, sđt, địa chỉ nơi em sinh sống để cán bộ tuyển sinh liên hệ hỗ trợ trực tiếp em nhé.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *