Toán học (dự kiến)

Chương trình này được thiết kế dựa trên cơ sở Quy định về Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dưungj, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/22015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham khảo khung chương trình đào tạo ngành toán học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Toán học nhằm đào tạo các cử nhân khoa học chuyên sâu về Toán học. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc có sử dụng kiến thức Toán học như giảng dạy, nghiên cứu, và ứng dụng Toán học hoặc có  tiếp tục học lên các bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân, sinh viên có thể đạt các chuẩn đầu ra như sau:

1.2.1     Kiến thức và lập luận ngành

Biết, hiểu, phân tích, khảo sát và giải quyết một số bài toán cụ thể trong Toán học.

1.2.2     Kỹ năng cứng

 • Kiến thức cơ bản và cơ sở của toán học
 • Khả năng sử dụng phần mềm toán học
 • Năng lực nghiên cứu toán học

1.2.3     Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng tham khảo học liệu tiếng Anh chuyên ngành;
 • Kỹ năng tham gia thực hiện và quản lí đề tài, dự án khoa học
 • Kỹ năng nắm bắt được nhu cầu xã hội với kiến thức khoa học chuyên ngành.
 • Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
 • Kỹ năng hội nhập với môi trường làm việc và với đồng nghiệp như giao tiếp, làm việc nhóm.

1.2.4     Thái độ chuyên nghiệp

 • Đạo đức nghiên cứu

1.2.5     Cơ hội việc làm

 • Nghiên cứu viên
 • Giảng viên đại học, cao đẳng
 • Giáo viên trung học phổ thông
 1. Thời gian đào tạo: 4 năm 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *