Toán học (dự kiến)

Tổng quan về ngành

Chương trình này được thiết kế dựa trên cơ sở Quy định về Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/22015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham khảo khung chương trình đào tạo ngành toán học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các chương trình của các trường nổi tiếng về toán học của Mĩ. 

Thời gian học: 10 học kỳ bao gồm cả OJT (không kể thời gian chuẩn bị tiếng Anh)

Địa điểm học: Hà Nội

Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp PTTH và (thi) xét tuyển của Trường Đại học FPT

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán học có thể trở thành:

Nhà nghiên cứu toán học chuyên nghiệp;

Chuyên gia phân tích dữ liệu, tối ưu

Sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ ngành toán

Giảng dạy toán học

Và có thể làm việc tại
+ Viện, trường có giảng dạy và nghiên cứu về toán

+ các công ty, tập đoàn về phân tích dữ liệu, các bộ phận nghiên cứu về tối ưu hóa như lĩnh vực CNTT, Truyền thông, Quảng cáo, Phân tích số liệu, Ngân hàng, Bảo hiểm

Cấu trúc chương trình: 132 tín chỉ

  • Kiến thức chung: 28 tín chỉ
  • Kiến thức khối ngành: 33 tín chỉ
  • Kiến thức ngành: 39 tính chỉ
  • Kiến thức chuyên ngành 9 tín chỉ
  • Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ
  • Học tập tại doanh nghiệp (OJT): 10 tín chỉ
  • Lựa chọn tự do: 3 tín chỉ

Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình:

Sinh viên được học tập với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Sinh viên được trải nghiệm các hội thảo, seminar chuyên ngành tại Viện toán cao cấp. Trong giai đoạn OJT sinh viên có cơ hội tham gia nghiên cứu toán học cùng với các chuyên gia nổi tiếng. Qua đó học tập, rèn luyên và hình thành hướng, trường phái nghiên cứu sâu về sau này.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *