Tin tức và hoạt động mới nhất

“Brothers and Sisters”: Mô hình sinh viên giúp sinh viên

Mô hình Brothers and Sisters lần đầu tiên được áp dụng tại trường Đại học FPT trong năm học mới 2017 – 2018 nhằm hỗ trợ tân sinh viên khi bước chân vào môi trường đại học. “Brothers and Sisters” là những sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt, sôi nổi trong…

Xem thêm “Brothers and Sisters”: Mô hình sinh viên giúp sinh viên