QUY ĐỊNH HỌC BỔNG – TÍN DỤNG NĂM 2017

CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN ĐẠO

 1. Mục đích
   • Tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài;
   • Ghi nhớ những đóng góp của cố GS.VS. Nguyễn Văn Đạo cho sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật của Việt Nam nói chung và sự phát triển của Đại học FPT nói riêng.

    2. Số lượng học bổng (dự kiến): 200 suất

3. Mức học bổng và tiêu chí cấp học bổng

   • Thí sinh đủ điều kiện nhập học Đại học FPT và đạt điểm cao trong kỳ thi xét học bổng của Trường Đại học FPT năm 2017, đồng thời vượt qua vòng phỏng vấn của nhà trường được xét cấp các mức học bổng: 50%, 70%, 100% và 100%+ (học phí và sinh hoạt phí).
   • Thí sinh có nguyện vọng nhận học bổng của Trường Đại học FPT sẽ được miễn kỳ thi xét học bổng nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:
Mức học bổng Tiêu chí Ghi chú

100%+

(học phí và sinh hoạt phí)

Tham gia đội tuyển trong các kỳ thi quốc tế IMO, IIO.
100% Đạt giải Nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh, Tin học.
50% Thoả mãn một trong các tiêu chí:

 • Đạt giải Nhì và Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh, Tin học;
 • Đạt tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 từ  27 điểm trở lên * (chưa cộng điểm ưu tiên) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia các bộ môn năng khiếu về văn nghệ, thể thao, nghệ thuật, sắc đẹp (Phụ lục) hoặc các cuộc thi khác được phê duyệt bởi Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT.
(*) Làm tròn đến một chữ số thập phân.

Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT phê duyệt.

     4. Lịch trình xét tuyển và thi tuyển

+ Xét tuyển

 • Hạn đăng ký xét tuyển (đối với các thí sinh được miễn thi): 11/5/2017.
 • Công bố kết quả xét tuyển: sau ngày 15/5/2017 trên website của Trường.

+ Thi tuyển

 • Ngày thi: 14/5/2017.
 • Hạn đăng ký dự thi: 13/5/2017.
 • Thông báo phòng thi, số báo danh và địa điểm thi trên website của Trường: 9:30 sáng ngày 12/5/2017.
 • Hoàn thiện thủ tục đăng ký và điều chỉnh thông tin (nếu có): 13/5/2017.
 • Công bố kết quả học bổng 10 ngày sau khi thi trên website của Trường.

     5. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo

Ngoài hồ sơ đăng ký Đại học FPT, thí sinh cần bổ sung các giấy tờ sau để đăng ký tham gia chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo:

     6. Hồ sơ nhập học chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo

Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh nhập học chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo cần nộp bổ sung các bản sao chứng thực các giấy tờ xác nhận thành tích.

    7. Các quy định khác:

Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:  

 1. Nhà trường sẽ ưu tiên cấp học bổng cho thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học sớm cho đến khi hết chỉ tiêu học bổng năm 2017;
 2. Học bổng Nguyễn Văn Đạo là học bổng đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt;
 3. Học bổng Nguyễn Văn Đạo là độc lập và không áp dụng cùng với bất cứ một hình thức ưu đãi nào khác của Trường Đại học FPT;
 4. Đối với học bổng mức 100%+ (học phí và sinh hoạt phí): Sinh hoạt phí là chi phí ăn ở, chỉ được hỗ trợ trong thời gian thực học theo chương trình (bao gồm cả học phí chương trình tiếng Anh dự bị), không áp dụng cho các giai đoạn tạm ngưng học vì bất cứ lý do gì.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÔ BẢO CHÂU

1. Mục đích

Tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài Toán học của Việt Nam.

    2. Số lượng học bổng: 30 suất.

3. Mức học bổng: 100%+ (học phí và sinh hoạt phí)

4. Tiêu chí cấp học bổng:

Thí sinh thoả mãn 1 trong các tiêu chí sau:

  • Tham gia đội tuyển thi Toán, Tin quốc tế (IMO, IIO).
  • Giải Nhất Toán, Tin quốc gia.
  • Vượt qua bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn của Đại học FPT.

5. Lịch trình xét tuyển và thi tuyển

+ Tuyển thẳng

 • Hạn đăng ký: 11/5/2017;

+ Thi tuyển

 • Ngày thi: 14/5/2017.
 • Hạn đăng ký dự thi: 13/5/2017.
 • Thông báo phòng thi, số báo danh và địa điểm thi trên website của Trường: 9:30 sáng ngày 12/5/2017.
 • Hoàn thiện thủ tục đăng ký và điều chỉnh thông tin (nếu có): 13/5/2017.
 • Công bố kết quả học bổng 10 ngày sau khi thi trên website của Trường.

    6. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Ngô Bảo Châu

Ngoài hồ sơ đăng ký Đại học FPT, thí sinh cần bổ sung các giấy tờ sau để đăng ký tham gia chương trình học bổng Ngô Bảo Châu:

    7. Hồ sơ nhập học chương trình học bổng Ngô Bảo Châu

Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh nhập học chương trình học bổng Ngô Bảo Châu cần nộp bổ sung các bản sao chứng thực các giấy tờ xác nhận thành tích.

    8. Các quy định khác:

Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:  

 1. Nhà trường sẽ ưu tiên cấp học bổng cho thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học sớm cho đến khi hết chỉ tiêu học bổng năm 2017;
 2. Học bổng Ngô Bảo Châu là học bổng đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt;
 3. Học bổng Ngô Bảo Châu là độc lập và không áp dụng cùng với bất cứ một hình thức ưu đãi nào khác của Trường Đại học FPT;
 4. Đối với học bổng mức 100%+ (học phí và sinh hoạt phí): Sinh hoạt phí là chi phí ăn ở, chỉ được hỗ trợ trong thời gian thực học theo chương trình (bao gồm cả học phí chương trình tiếng Anh dự bị), không áp dụng cho các giai đoạn tạm ngưng học vì bất cứ lý do gì.

III. CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

1. Đối tượng tham gia chương trình

Các thí sinh trúng tuyển Đại học FPT, có học lực khá, khó khăn về tài chính có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, đáp ứng đủ điều kiện đầu vào xét cấp tín dụng. Việc cấp tín dụng chỉ được áp dụng từ khi thí sinh trở thành sinh viên chính thức của Trường.

    2. Tiêu chí cấp tín dụng

Thí sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, có mức sống trung bình trở xuống theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tường chính phủ ban hành ngày 19/11/2015, thoả một trong các điều kiện sau và vượt qua vòng phỏng vấn của Đại học FPT:

   • Đạt điểm khá trong kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT năm 2017 (Xét theo kết quả thi lần đầu tiên vào Trường Đại học FPT);
   • Đạt tổng điểm 3 môn từ 24 điểm trở lên * (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
   • Đạt tổng điểm 3 môn trong 5 học kỳ liên tiếp ở THPT từ 24 điểm trở lên * theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT dành cho thí sinh đang là học sinh lớp 12 (năm học 2016 – 2017).

(*): làm tròn đến một chữ số thập phân.

    3. Thời hạn, hạn mức cấp tín dụng

Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:   

   • Các mức tín dụng: 50% – 70% học phí toàn khoá học.
   • Thời hạn cấp tín dụng tối đa 5 năm kể từ ngày nhập học.

    4. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi

Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào Đại học FPT, thí sinh cần nộp thêm các giấy tờ sau:

   • Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác nhận của phụ huynh;
   • Các giấy tờ tài liệu giúp nhà trường xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình.
   • 01 bản photo hộ khẩu;
   • 01 bản photo hộ khẩu của Người bảo lãnh;
   • 01 bản photo CMND của Người bảo lãnh;

    5. Hồ sơ nhập học chương trình Tín dụng ưu đãi

Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp bổ sung các giấy tờ sau:

   • Các giấy tờ chứng thực (bản gốc) đã nộp khi đăng ký tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi
   • 02 bản Thỏa thuận Tín dụng theo mẫu của Trường Đại học FPT đã có chữ ký của học sinh và người bảo lãnh.

DANH MỤC CÁC CUỘC THI NĂNG KHIẾU

STT TÊN CUỘC THI
1 Giải thể thao sinh viên Việt Nam (UniGames)
2 Giải thể dục thể hình quốc gia
3 Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc
4 Giải thể thao sinh viên – VUG
5 Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc
6 Sasuke Việt Nam
7 Giải vô địch điền kinh quốc gia
8 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia
9 Giải bóng đá trong nhà cúp quốc gia (futsal)
10 Giải bóng đá sinh viên toàn quốc (Cup Viettel)
11 Giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân
12 Giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc
13 Giải Karatedo trẻ toàn quốc
14 Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc
15 Tiếng hát sinh viên toàn quốc
16 Sao Mai điểm hẹn
17 Giọng Hát Việt (The Voice)
18 Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol)
19 Nhân tố bí ẩn (The X – factor)
20 Học viện ngôi sao
21 Tuổi 20 hát
22 Hành trình Bài ca sinh viên’ toàn quốc
23 Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
24 Cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (Miss Photo)
25 Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam (Vietnam Supermodel)
26 Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam)
27 Cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam
28 Cuộc thi Người mẫu Việt Nam (Vietnam’s Next top model)
29 Cuộc thi Hoa khôi thể thao (Miss Sport)
30 Cuộc thi Miss Ngôi Sao
31 Cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam
32 Cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam (Miss Vietnam Oceans)
33 Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam (Miss Ethnic Vietnam)
34 Cuộc thi Elite Model Look Vietnam
35 Cuộc thi Khoa họcKỹ thuật Quốc gia

 

Bình luận

 • Điều kiện chi tiết cho chương trình học bổng là gì vậy ạ, học phí của trường cao quá so với kinh tế của em

  • Chào bạn.Hiện tại bên trường chưa có chính sách học bổng năm 2017 bạn nhé. Khi nào có bên trường sẽ up lên web nha bạn.Bạn cập nhật web trường thường xuyên để nắm thông tin cụ thể bạn nhé!

  • Chào em,để được tư vấn chi tiết về chương trình họ bổng, e vui lòng để lại số Đt cán bộ tuyển sinh liên hệ trực tiếp với e nhé

 • Cho e hỏi học bổng 70 vs 100 dựa vào điểm trung bình côngk của 3 môn trong 5 học kì còn không? E thấy năm r vẫn còn nên e đg cố gag để có thể đạt dc. E dg học lớp 12

  • Chào em. Hiện tại bên trường chưa có chính sách học bổng năm 2017 em nhé. Khi nào có bên trường sẽ up lên web nha em.Em cập nhật web trường thường xuyên em nhe.

  • E vui lòng để lại thông tin gồm tên,số đt,tỉnh thành e học THPT để cán bộ tuyển sinh gọi điện tư vấn trực tiếp cho e nha!

  • Chào em. Em muốn hỏi cách làm hồ sơ xét tuyển,dự thi, hay tín dụng – học bổng vậy em? Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ rõ hơn, em vui lòng để lại thông tin cán bộ nhà trường sẽ liên hệ hướng dẫn mình nhé:
   Họ và Tên, SĐT, ngày tháng năm sinh, trường THPT, tỉnh thành …

  • Chào em !
   Nếu em đã nộp hồ sơ xét tuyển rồi thì em chỉ cần ngồi chờ kết quả thông báo từ ban tuyển sinh thôi nhé!
   Em vui lòng để lại họ tên, số điện thoại và địa chỉ để cán bộ tuyển sinh có thể liên hệ chi tiết với em nhé.

 • Cho em hỏi nếu mà đc nhận học bổng thì phải hoc ở hòa lac, hay vẫn có thể học ở cơ sở đà nẵng ko ạ

  • chào em, để nhận học bổng em có thể học ở tất cả các cơ sở của ĐH fpt như HN, HCM, ĐN, Cần Thơ nha em

 • Em đang làm cho Fsoft, giờ Fu có bắt phải thi lấy điểm sàn như ngày trước không ạ, tại em đang muốn học Fu nhưng do công việc nên chưa có điều kiện ôn thi !!

  • Chào em, quy chế của trường mỗi năm có thay đổi. Em vui lòng để lại thông tin (họ tên, sđt). Cán bộ tuyển sinh của Trường sẽ gọi lại để tư vấn kỹ hơn cho em nhé!

 • Chào các anh chị tư vấn tuyển sinh, em muốn phương thức nộp hồ sơ xét tuyển dựa trên điểm thi thpt và cách xét học bổng năm 2017

 • Cho em hỏi học bổng 100% có chi trả thời gian học tiếng Anh khi mới bước vào trường không ạ? Học bổng có chi trả học phí cho học kỳ nước ngoài không ? Nếu học bổng bao gồm cả chi phí học tiếng Anh thì khi xét tuyển vào trường, nếu đã đạt trình độ được miễn học av thì chi phí học tiếng Anh có được quy đổi thành tiền không ạ?

  • Chào em,
   Học bổng 100% có áp dụng cho việc học Tiếng Anh dự bị ở trường và học kỳ nước ngoài em nhé
   Nếu em đủ điều kiện được miễn học tiếng anh dự bị thì học bổng vẫn sẽ tiếp tục áp dụng cho em khi học chuyên ngành và sẽ không quy đổi thành tiền em nhé.
   Em để lại tên và số điện thoại để anh chị tư vấn thêm cho em nha.

 • Anh chị cho em hỏi em đc giải kk trong kì thi hsgqg và nhất thi cấp thành phố thì có đc ưu tiên gì không ạ ??

 • Cho em hỏi trường mk còn tổ chức cả kì thi riêng sau thi THPTQG nữa ạ ? Thj như vậy để xét học bống hay sao ạ?

  • Hi em,

   Trường có 2 hình thức tuyển sinh là xét học bạ và thi tuyển. Nếu me không đủ điều kiện/ không muốn xét học bạ thì em có thể đăng ký tham dự kỳ thi đầu vào của nhà trường.
   Học bổng thì em đều có thể đạt được dưới 1 trong 2 hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển em nhé. Thông tin điều kiện em có thể xem tại đây http://daihoc.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-tin-dung/
   Nếu em cần được tư vấn thêm thì em để lại tên, số đt và tên tỉnh tp hiện em đang sống để cán bộ trường giúp đỡ em nha!

  • Hi em,

   Đối tượng tham gia chương trình tín dụng dành cho các bạn thí sinh trúng tuyển Đại học FPT, có học lực khá, khó khăn về tài chính có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, đáp ứng đủ điều kiện đầu vào xét cấp tín dụng em nhé. Việc cấp tín dụng chỉ được áp dụng từ khi thí sinh trở thành sinh viên chính thức của Trường. Nếu vẫn chưa rõ về chương trình này, em có thể để lại tên, số đt và tên tỉnh tp hiện em đang sống để cán bộ nhà trường tư vấn kỹ hơn cho em nhé 🙂

 • Cho em hỏi thi xét học bổng ngày 14/5/2017 mà tại sao trong đơn đăng kí lại có ghi kết quả kì thi THPT Quốc gia ạ. Em phải điền sao đây?

  • Hi em,
   Nếu em đăng ký dự thi kỳ thi học bổng của nhà trường ngày 14/5 thì em đánh dấu vào ô dự thi em nhé.
   Nếu em vẫn chưa hiểu rõ thì em vui lòng để lại tên, số đt và tên tỉnh tp hiện em đang sống để nhà trường trực tiếp hỗ trợ em làm hồ sơ nhé!

   • Mấy Anh chị có mẫu điền sắn không cho em xin với. Nếu có gửi cho em vào email: huynhminhnam1999@gmail.com. Mẫu của trường chỗ để điền nhỏ quá viết không đủ. Và cho em hỏi đơn có cần in màu không?

 • Em có điểm trung bình các môn xét tuyển học bạ của 5 học kì là 27,5, em có được học bổng gì không ạ?

  • Hi em,

   Theo quy chế học bổng năm nay thì nếu em thi THPT QG được >=27đ thì em sẽ nhận được học bổng 50% của nhà trường. Còn xét học bạ thì không được em nhé. Chi tiết về thông tin học bổng em có thể xem tại đây http://daihoc.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-tin-dung/ và em vui lòng để lại thông tin về tên, số đt và tên tỉnh tp hiện em đang sống để cán bộ nhà trường tư vấn và giúp đỡ thêm cho em nha!

 • Em đủ đ/k vào trường bằng học bạ, nhưng em muốn thi lấy học bổng thì thi thế nào ạ? Cấu trúc đề thi ? Điều kiện tiếng Anh đẻ em được miễn học dự bị?Nếu vậy thì thời gian học của em chỉ còn 3 năm thôi phải khg? TRường cho em biết điều kiện và chi tiết học kỳ nước ngoài (học phí..vv). Em cám ơn.

  • Chào em, em tham khảo thông tin về thi học bổng tại link sau nhé: http://daihoc.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-tin-dung
   Điều kiện để miễn học tiếng anh dự bị là em có chứng chỉ ielts từ 6.0 trở lên em nhé.. Em vui lòng để lại thông tin tên, số đt và tên tỉnh tp hiện em đang sống để nhà trường hướng dẫn cho em thêm nha!

  • Hi em,
   Năm nay các giải thưởng violympic không thuộc diện xét học bổng nữa em nhé.
   Em vui lòng để lại họ tên, SĐT và địa chỉ liên lạc để cán bộ tư vấn của trường liên hệ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho em kĩ hơn nha.

 • Cho e hỏi là e đã nộp hồ sơ xét học bạ rồi ạ và e muốn thi xét học bổng nếu thi rớt e có được xét học bạ tiếp không ạ

 • Theo tờ thông báo kết quả xét tuyển học bạ của em thì em được 28 điểm. Như vậy thì em có được đăng kí xét học bổng hay tín dụng gì không ạ?

  • Em vui lòng để lại họ tên, SĐT và địa chỉ liên lạc để cán bộ tư vấn của trường liên hệ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho em kĩ hơn nha.

  • Trường có em nhé,
   Em vui lòng để lại họ tên, sđt, địa chỉ nơi em sinh sống để cán bộ hướng dẫn em chi tiết nha.

  • Đợt thi học bổng gần nhất sẽ là 9/7 tới. Em để lại số Đt để được tư vấn và đăng ký luôn nhé

 • Cho e hỏi là học bổng áp dụng cho tất cả các kỳ học ở trường hay chỉ kỳ học đầu tiên thôi ạ?!

  • >=21 điểm là em được tuyển thẳng rồi
   Để đc tư vấn chi tiết em cho ad xin số đt, tên đầy đủ và tỉnh thành em đang ở nhé, để cán bộ tuyển sinh liên hệ tư vấn cho em

  • Đúng rồi em ạ. nhưng lãi suất khác nhé,
   Em vui lòng để lại họ tên, sđt, địa chỉ nơi em sinh sống để cán bộ tuyển sinh liên hệ hỗ trợ trực tiếp em nhé.

  • 5hk liên tiếp chứ em?? nếu đúng thì em được tuyển thẳng rồi và chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thôi
   Để đc tư vấn chi tiết em cho ad xin số đt, tên đầy đủ và tỉnh thành em đang ở nhé, để cán bộ tuyển sinh liên hệ tư vấn cho em

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *