100% sinh viên ĐH FPT được tham gia học kì nước ngoài trước khi ra trường