bung-chay-mua-he-nay-voi-unicamp-2018-7bbe4a3c

Kí túc xá Trường Đại Học FPT, nơi các em sinh hoạt trong suốt trại hè. 

Kí túc xá Trường Đại Học FPT, nơi các em sinh hoạt trong suốt trại hè.