thu khoa dai hoc fpt 2

thu khoa dai hoc fpt 2

Đỗ Thành Long (bên trái) trong một show âm nhạc