Chương trình thực tập tại Ngee Ann Polytechnic (Singapore) đợt 2 năm 2016

Chương trình thực tập dành cho sinh viên Đại học FPT tại trường Ngee Ann Polytechnic (Singapore) kéo dài trong 6 tháng.

Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được tham gia các dự án thực tế về programming, mobile application,… Thời gian thực tập dự kiến từ tháng 11/ 2016 tới tháng 4 năm 2017 dành cho sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin đang học từ kỳ 5, 6, 7, 8 chuyên ngành (thời điểm học kỳ Summer 2016).

Trường Ngee Ann Polytechnic (Singapore).

Theo đó, các tiêu chí ưu tiên lần lượt là điểm học tập tích lũy, điểm trung bình tiếng Anh chuyên ngành và điểm phong trào tích lũy. Trong đó, sinh viên được đưa vào danh sách xét tuyển phải thỏa mãn ít nhất 1 trong các tiêu chí sau (điểm học tập tích lũy: Từ 7,0 trở lê;  điểm trung bình tiếng Anh chuyên ngành từ 7,0 trở lên; Điểm phong trào tích lũy: Từ 75/100 trở lên).

Sinh viên tự trang trải chi phí vé máy bay, phí xin visa, phí bảo hiểm và các chi phí khác phát sinh khi sang thực tập tại Singapore. Các bạn được cấp nhà ở và trợ cấp sinh hoạt phí khoảng 600$ Sing/tháng. Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng về cho cán bộ phòng PDP tại thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội.

Ngee Ann Polytechnic là một trong số những trường cao đẳng thực hành hàng đầu của Singapore với khoảng 16,000 sinh viên hiện đang học tập trong các chuyên ngành kỹ thuât, công nghệ, kinh tế, kế toán, khoa học xã hội, …

Minh Cúc