𝗖𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗙𝗣𝗧

Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi Toán trong trường, tạo dựng không khí, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, gắn với thực tiễn trong sinh viên và tìm ra đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2022.
📌Môn thi: Giải tích và Đại số. Sinh viên có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn.
📌Hình thức thi: Thi viết cá nhân trong 150 phút/môn thi,
⏰Thời gian thi dự kiến:
+ Môn Giải tích: 8: 00 – 10:30 ngày 12/03/2022
+ Môn Đại số: 13:00 – 15:30 ngày 12/03/2022
* Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi
✅Nội dung đề thi:
📌Môn Giải tích: Các kiến thức nâng cao thuộc phần Calculus, môn MAE101
(Mathematics for Engineering). Khuyến khích các sinh viên K17 đã từng là học sinh
chuyên Toán tham dự môn thi này.
📌Môn Đại số: Các kiến thức nâng cao thuộc phần Linear Algebra, môn MAE101 và các kiến thức về Tổ hợp, Đồ thị thuộc môn MAD101 (Discrete Mathematics).
👑Giải thưởng:
– 01 Giải Nhất/mỗi bảng: 2,000,000/ mỗi giải
– 02 Giải Nhì/mỗi bảng: 1,000,000/ mỗi giải
– 03 Giải Ba/mỗi bảng: 500,000/ mỗi giải
– 05 Giải Khuyến khích/mỗi bảng: 300,000/mỗi giải
😘Cơ hội đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2022
Hãy đăng ký tham gia “Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” ngay để trở thành đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2022 tại đây.