dai hoc fpt 01

dai hoc fpt 01

Đại diện Tân cử nhân, bạn Châu Minh Khánh phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp.