Vũ Tuấn Nam (áo kẻ ở giữa) thích thú với môi trường học tập quốc tế tại ĐH FPT