FPT University Talent 03

Mặc dù ĐH FPT không có ngành học nào chuyên sâu về nghệ thuật nhưng môi trường học tập ở đây vô cùng năng động, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được“cháy” hết mình với những khát vọng