FPT University Talent 2022 07

Bảo Hân cho rằng việc theo học tại ĐH FPT – ngôi trường nổi tiếng về đào tạo CNTT không có gì bất hợp lý.