• Họ tên:
  • Số điện thoai:
  • Email:

Thông tin đăng ký trên đã được tồn tại trên hệ thống tuyển sinh. Cán bộ tư vấn tuyển sinh trường Đại học FPT sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Mời bạn đăng nhập theo tài khoản: để theo dõi thông tin.

Bạn có thể kiểm tra xếp hạng THPT theo SchoolRank TẠI ĐÂY, nộp hồ sơ Online tuyển sinh trường Đại học FPT TẠI ĐÂY.

Đăng nhập