Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học FPT theo kết quả thi tuyển và đủ điều kiện nhập học

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học FPT theo kết quả thi tuyển và đủ điều kiện nhập học, cập nhật ngày 1/8/2017. Danh sách được sắp xếp theo tên thí sinh và đang tiếp tục được cập nhật.

Họ và tên Số CMND Ngày sinh
BÙI THÚY AN 025866807 05/12/1999
NGUYỄN BẢO AN 025921462 01/05/1999
BÙI PHÙNG ĐỨC ANH 025832690 30/04/1999
BÙI QUỐC ANH 001099008376 10/05/1999
CẤN THỊ TÚ ANH 001199011334 09/10/1999
CẤN THU ANH 001199018416 20/11/1999
ĐẶNG LAN ANH 145780040 19/02/1999
ĐOÀN ĐỨC ANH 142858694 03/05/1999
ĐOÀN PHƯƠNG NGỌC ANH 281232617 07/05/1999
HOÀNG THẢO ANH 001199014216 02/09/1999
HOÀNG THẾ ANH 145887202 19/12/1999
LÊ QUỐC MINH ANH 025857445 10/02/1999
LÊ TUẤN ANH 145884257 29/12/1999
LÊ THỊ LAN ANH 034199000201 12/09/1999
LÊ VIỆT ANH 038099000868 06/07/1999
LƯU NGỌC ANH 001199020919 30/10/1999
NGÔ BỬU QUỲNH ANH 362539619 02/11/1999
NGUYỄN ĐỨC ANH 371840748 03/01/1999
NGUYỄN NGỌC ANH 152222783 01/03/1999
NGUYỄN QUỐC ANH 025867443 16/12/1999
NGUYỄN TUẤN ANH 034099003587 12/12/1999
NGUYỄN TUẤN ANH 152222172 11/02/1999
NGUYỄN TUẤN ANH 079099002018 04/01/1999
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 034199003370 23/06/1999
NGUYỄN THÙY ANH 001199005910 28/04/1999
NGUYỄN VĂN NHẬT ANH 025857759 06/03/1999
PHẠM NGỌC ANH 125902252 28/02/1999
PHẠM NGUYỄN QUẾ ANH 025818577 03/10/1999
PHẠM NGUYỄN QUỲNH ANH 026022710 20/12/1999
PHẠM TUẤN ANH 001099008303 20/11/1999
PHẠM VƯƠNG HỒNG ANH 281227423 31/10/1999
PHAN ĐÌNH ANH 025904624 29/04/1999
PHAN THỊ MINH ANH 273695147 11/10/1999
TRẦN HOÀI PHAN ANH 013624559 30/10/1999
TRẦN HOÀNG ANH 026099000737 19/10/1999
TRẦN QUỲNH ANH 072199002219 22/08/1999
TRẦN THẾ ANH 013697698 01/01/1999
TRẦN THỊ HÀ ANH 152246573 23/11/1999
TRẦN VIỆT ANH 013628108 05/06/1999
TRƯƠNG QUẾ ANH 291158321 16/10/1998
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 152222834 22/12/1999
NGUYỄN NHẬT BÁ 212578373 20/01/1999
NGUYỄN HUY BÁCH 001099004470 25/04/1999
ĐẶNG NGỌC BẢO 197382955 05/11/1998
HUỲNH ANH BẢO 273703020 27/12/1998
HUỲNH LÊ QUỐC BẢO 025897316 05/07/1999
LÊ NGUYỄN GIA BẢO 025843964 26/03/1999
NGUYỄN QUỐC BẢO 281187790 06/09/1999
TRẦN KIM BẢO 025857696 05/11/1999
TRƯƠNG GIA BẢO 352472764 08/05/1999
TRƯƠNG QUỐC BẢO 026033049 23/09/1999
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 036099005979 04/05/1999
LƯU MỘNG BÌNH 381856526 16/10/1999
NGUYỄN VĂN BÌNH 001099007122 10/09/1999
TRẦN THANH BÌNH 125826289 10/04/1999
HUỲNH BỬU 025922677 25/11/1999
ĐÀO NGỌC CẢNH 152222776 15/11/1999
ĐINH HUY CẦN 241791586 12/02/1999
ĐÀO QUANG CÔNG 142952016 18/09/1999
HOÀNG THỊ KIM CÚC 152222404 13/08/1999
LẠI VĂN CỬ 301664979 24/05/1999
CAO TIẾN CƯỜNG 036099009286 06/11/1999
ĐINH TRÍ CƯỜNG 025932136 03/02/1999
LÊ MẠNH CƯỜNG 001099000376 29/03/1999
MAI HUY CƯỜNG 272841233 18/09/1999
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 001099001399 22/01/1999
NGUYỄN VĂN CƯỜNG 049099000051 28/07/1999
NGUYỄN VĂN CƯỜNG 001099013710 10/12/1999
TRỊNH PHƯỚC CƯỜNG 025862893 01/01/1999
NGUYỄN BẢO CHÂN 301713141 14/06/1999
BÙI HỮU CHÂU 362548245 21/04/1999
NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 192100471 04/07/1999
LÂM THÀNH CHÍ 072099003198 06/04/1999
TRẦN MINH CHÍ 025911548 17/01/1999
NGUYỄN HỒNG CHIẾN 122122788 22/10/1994
NGUYỄN MINH CHIẾN 025947275 08/08/1999
PHAN VĂN CHINH 036099007468 13/06/1999
TRẦN THỊ CHINH 033199001545 03/03/1999
NGUYỄN ĐỨC DÂN 001099007487 08/01/1999
LÊ THỊ LỆ DIỄM 001199018252 08/01/1999
NGUYỄN NGỌC DIỄM 272764652 12/04/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 152222607 30/03/1999
HUỲNH TUẤN DINH 025871410 18/11/1999
LIU DUỆ DĨNH 025773782 27/03/1999
NGUYỄN THỊ DUNG 001199020074 01/01/1999
TRẦN PHƯƠNG DUNG 281229217 17/12/1999
ĐẶNG QUỐC DŨNG 362529041 07/06/1999
LÊ TUẤN DŨNG 032015905 21/05/1999
NGUYỄN NGỌC DŨNG 281193814 12/02/1999
NGUYỄN TẤN DŨNG 025862325 26/03/1999
TRẦN VĂN HOÀNG DŨNG 079099000001 18/05/1999
VŨ TUẤN DŨNG 025874608 19/09/1999
HOÀNG LÊ DUY 079099004518 05/12/1999
HUỲNH ĐỨC DUY 272689316 03/08/1999
LÊ KHƯƠNG DUY 013626092 21/04/1999
LÝ MINH DUY 272735706 27/05/1999
NGUYỄN ĐỨC DUY 033099001306 09/09/1999
NGUYỄN QUANG DUY 001099003740 29/09/1999
PHẠM HOÀNG DUY 025883938 08/12/1999
PHẠM MINH DUY 079099005604 19/02/1999
TẠ NGỌC DUY 017436876 11/12/1999
TRẦN ĐỖ HOÀNG DUY 025828286 29/06/1999
NGUYỄN TRÚC HÀ DUYÊN 362537054 14/09/1999
PHÙNG THỊ DUYÊN 001199008475 31/10/1999
ĐỖ VĂN DƯƠNG 001099016939 09/01/1999
HOÀNG VĂN DƯƠNG 001099011419 10/05/1999
LÂM LỆ DƯƠNG 025773330 30/06/1999
NGUYỄN ÂU DƯƠNG 092099000785 30/07/1999
NGUYỄN HỮU TUẤN DƯƠNG 001099001532 20/07/1999
NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 152222241 08/03/1999
NGUYỄN THẠC DƯƠNG 012826460 18/01/1999
NGUYỄN THỊ HẢI DƯƠNG 026199002098 16/02/1999
NGUYỄN VĂN DƯƠNG 026099002605 22/11/1999
VŨ THỊ TÚ DƯƠNG 241782228 25/03/1999
MÃ ĐẠI 291198070 16/06/1999
TRẦN XUÂN ĐẠI 079099003760 07/12/1999
NGÔ THỊ ANH ĐÀO 125854092 28/02/1999
BÙI NGUYÊN ĐẠT 013624114 01/05/1999
MAI QUỐC ĐẠT 152246193 02/08/1999
NGUYỄN TẤT ĐẠT 025843928 20/06/1999
NGUYỄN TRẦN THÀNH ĐẠT 025946607 29/06/1999
NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT 201757721 17/11/1999
PHẠM THỌ ĐẠT 152222995 27/05/1999
PHÙNG TẤT ĐẠT 001099015490 04/11/1999
TÔ QUANG ĐẠT 152222051 19/03/1999
TRẦN PHÁT ĐẠT 321707065 31/08/1999
ĐÀO MINH ĐĂNG 272672945 24/03/1999
PHẠM HỮU MINH ĐĂNG 251113409 22/10/1999
PHẠM VƯƠNG ĐĂNG 013604928 04/08/1999
THÁI MINH ĐĂNG 281178932 21/11/1999
TRẦN THU ĐĂNG 025884895 14/08/1999
VÕ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 025822887 16/06/1999
LÊ HỒ ĐIỆP 025884028 22/04/1999
PHẠM NGỌC ĐIỆP 152222757 14/04/1999
NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐỊNH 201772777 15/11/1999
QUÁCH THUẬN ĐÔNG 079099001667 17/12/1999
LÊ BÁ MINH ĐỒNG 201788035 18/03/1999
DƯƠNG HUỲNH ĐỨC 079099006232 06/08/1999
HÀ MINH ĐỨC 050988541 14/02/1999
HỒ NGUYỄN HIẾU ĐỨC 381846666 20/08/1998
LÊ MINH ĐỨC 079099004811 14/05/1999
LỢI TUẤN ĐỨC 025926332 02/01/1999
LƯƠNG DUYÊN ĐỨC 025982823 05/10/1999
NGUYỄN MINH ĐỨC 145804707 03/03/1998
PHẠM QUỐC GIA 025868909 10/05/1999
ĐÀO THỊ CHÂU GIANG 152246628 17/08/1999
NGUYỄN BÙI HƯƠNG GIANG 241687216 21/11/1999
TRƯƠNG TRƯỜNG GIANG 025935106 21/04/1999
CẤN THU HÀ 001199015795 12/01/1999
ĐỖ MẠNH HÀ 152222151 19/05/1999
ĐỖ THỊ HÀ 231140605 14/04/1999
PHẠM HỒNG HÀ 301681672 17/12/1999
PHAN KHÁNH HÀ 025907447 21/07/1999
TRƯƠNG CÔNG HÀ 201761766 20/03/1999
PHẠM CÔNG HẢI 152222969 08/05/1999
PHẠM HOÀNG HẢI 037099000481 24/05/1999
TRƯƠNG CÔNG HẢI 201761767 20/03/1999
PHAN THỊ MỸ HẠNH 145878845 27/11/1999
TRỊNH THỊ MỸ HẠNH 017471197 02/05/1999
UÔNG THỊ MỸ HẠNH 152222013 26/07/1999
KHÚC XUÂN HÀO 145873057 27/08/1999
CẤN THỊ THÚY HẰNG 001199017665 10/09/1999
NGÔ THỊ THÚY HẰNG 001199007582 25/02/1999
NGUYỄN THỊ HẰNG 362537431 05/03/1999
NGUYỄN THÚY HẰNG 001199011153 22/11/1999
NGUYỄN PHƯỚC BẢO HÂN 025801717 17/04/1999
NHÂM TIỂU HÂN 092199003037 19/04/1999
TRẦN QUANG GIA HÂN 079199003273 16/12/1999
TRƯƠNG CÔNG HÂN 168604266 31/05/1999
LÂM BẠCH PHÚC HẬU 079099004784 15/04/1999
TRẦN THỊ HẬU 001199011857 28/07/1999
TRẦN THỊ HIÊN 164656775 30/05/1999
NGUYỄN THỊ THỤC HIỀN 001199020191 15/09/1999
NGUYỄN THU HIỀN 034199000079 31/03/1999
TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 025842446 28/10/1999
NGUYỄN XUÂN HIẾN 013702016 22/04/1999
ĐÀM ĐÌNH HIỆP 125810860 17/12/1999
SỸ DANH HIỆP 017471151 24/12/1999
ĐÀO MINH HIẾU 001099017018 26/10/1999
ĐỖ TRỌNG TRUNG HIẾU 017452618 04/03/1999
ĐỖ XUÂN HIẾU 152222672 18/10/1999
LÊ HỮU HIẾU 201745499 07/05/1999
LÊ QUANG HIẾU 241835050 09/04/1999
NGUYỄN ĐỨC HIẾU 013663058 16/11/1999
NGUYỄN ĐỨC THIỆN HIẾU 025873183 21/05/1999
NGUYỄN HUỲNH HIẾU 241800462 27/05/1999
NGUYỄN TRỌNG HIẾU 241780439 10/02/1999
NGUYỄN VĂN HIẾU 025870127 15/08/1999
TRỊNH ĐÌNH HIẾU 001099001455 20/09/1999
VÕ ĐẠI HIẾU 206288985 24/12/1999
LÊ ĐÌNH HIỆU 036099007651 25/10/1999
NGUYỄN THỊ HOA 152246736 30/08/1999
NGUYỄN THỊ NGÂN HOA 145873295 06/11/1999
TRẦN THỊ HOA 036199007394 08/11/1999
TRƯƠNG PHẠM QUỲNH HOA 001199011221 06/01/1999
BÙI VIỆT HOÀNG 001099016019 19/10/1999
ĐỖ HUY HOÀNG 025772775 01/01/1999
ĐỖ VIỆT HOÀNG 013691936 18/07/1999
NGUYỄN LÊ KHẢI HOÀNG 092099003762 20/04/1999
NGUYỄN MINH HOÀNG 013629300 15/08/1999
NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG 273667603 18/04/1999
NGUYỄN VIỆT HOÀNG 001099003466 18/10/1999
TRẦN HUY HOÀNG 152222170 16/09/1999
TRẦN NHẬT HOÀNG 231159092 21/07/1999
TRẦN TRỌNG HOÀNG 079099004401 24/07/1999
VÕ ĐÔNG HỒ 025821619 28/01/1999
TRẦN NGỌC HỒI 030099002774 07/02/1999
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 025904774 01/02/1999
LÊ MỘNG HÙNG 362530400 10/07/1999
LÊ NGUYỄN THANH HÙNG 025917447 09/03/1999
NGUYỄN ĐỨC HUY HÙNG 362548129 10/11/1999
VŨ NGUYÊN HÙNG 163446216 24/06/1999
ĐOÀN VŨ QUỐC HUY 025888740 18/09/1999
HUỲNH QUANG HUY 212579488 09/03/1999
MAI ĐỨC HUY 063568568 30/09/1999
NGUYỄN ĐỨC HUY 013598767 03/10/1999
NGUYỄN HOÀNG QUANG HUY 025796921 15/07/1999
PHẠM QUANG HUY 241814058 24/12/1999
TRẦN HỮU HUY 206284709 08/04/1999
TRẦN KHÁNH HUY 152222673 16/01/1999
NGUYỄN THỊ HUYỀN 034199001973 22/01/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 025874514 30/06/1999
NGUYỄN VÕ KHÁNH HUYỀN 034199003252 05/08/1999
ĐỖ MẠNH HƯNG 001099000287 28/01/1999
HUỲNH NGHIÊM PHÚ HƯNG 026000804 14/12/1999
TRẦN VIỆT HƯNG 101344500 12/05/1999
ĐỖ THU HƯƠNG 145878764 12/11/1999
LÊ LINH HƯƠNG 001199011260 03/03/1999
LÊ THỊ HỒNG HƯƠNG 241688591 27/12/1999
NGÔ THỊ MAI HƯƠNG 036199003005 05/08/1999
NGUYỄN MAI HƯƠNG 145878537 08/09/1999
ĐỖ TRUNG KIÊN 001099001017 16/09/1999
TRẦN TRUNG KIÊN 013619171 05/03/1999
PHAN TẤN KỲ 212386377 21/02/1999
NGUYỄN TUẤN KHẢI 025878010 23/03/1999
NGUYỄN ĐẶNG QUỐC KHÁNH 334963973 01/09/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH 145870157 11/11/1999
NGUYỄN VĂN KHÁNH 001099008970 07/12/1999
PHẠM VĂN KHÁNH 001099010102 14/11/1999
PHẠM GIA KHIÊM 001099004840 11/01/1999
ĐINH TRẦN ANH KHOA 040099000041 07/04/1999
LÝ VĂN KHOA 025985059 24/12/1999
NGUYỄN PHÚC ĐĂNG KHOA 026096881 07/10/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 001099001683 26/11/1999
TRIỆU ĐỨC KHOA 079099001412 12/10/1999
VÕ TRẦN HUY KHOA 291188575 07/04/1999
ĐỖ ĐỨC KHÔI 025800752 07/10/1999
NGUYỄN TRẦN ĐÌNH KHÔI 025904393 27/06/1999
THÂN NGỌC MINH KHÔI 024099000023 01/05/1999
VŨ MINH KHÔI 001099003289 27/09/1999
NGÔ ĐÌNH LÃM 206270667 10/02/1999
NGUYỄN PHƯƠNG LAN 013639249 07/10/1999
CHỬ THỊ TÙNG LÂM 125819943 25/04/1999
HOÀNG NGỌC TÙNG LÂM 163377171 19/02/1999
VÕ HOÀNG LÂM 025889038 03/01/1999
VŨ TÙNG LÂM 145878873 25/10/1999
VŨ THANH LÂM 091876453 29/05/1999
NGUYỄN VŨ LÂN 001099012804 10/10/1999
NGUYỄN THỊ LIÊN 001199015735 14/09/1999
BÙI THỊ BẢO LINH 026199002030 23/11/1999
ĐỖ THỊ THÙY LINH 017538350 25/05/1999
HÀ THỊ MỸ LINH 281268935 21/09/1999
LÊ PHAN THUỲ LINH 241753225 15/02/1999
MÃ TRÚC LINH 301692985 01/05/1999
NGUYỄN ÁI MỸ LINH 026021351 23/03/1999
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 001199019217 13/05/1999
NGUYỄN VŨ LINH 017538462 16/02/1999
PHAN THÙY LINH 152226811 07/08/1999
TRẦN KHÁNH LINH 051052061 06/02/1999
TRẦN MAI LINH 001199001605 27/08/1999
TRẦN THỊ KHÁNH LINH 001199019218 16/04/1999
BÙI ĐÌNH LONG 164653176 05/09/1999
NGÔ HẢI LONG 000013684283 17/07/1999
NGUYỄN HOÀNG LONG 201755254 17/03/1999
TRẦN CHÂU LONG 281221938 07/09/1999
VŨ THÀNH LONG 152266067 30/05/1999
ĐỖ HOÀNG PHÚ LỘC 092099002811 31/07/1999
NGUYỄN HOÀNG LỘC 152222735 12/06/1999
NGUYỄN HỮU LỘC 125826458 23/09/1999
PHẠM VĂN LỘC 026099004977 24/07/1999
TẠ QUANG LỘC 381863253 27/06/1999
CẤN ĐỨC LỢI 017471093 08/05/1999
NGUYỄN HOÀNG TRỌNG LUÂN 025767597 22/05/1999
NGUYỄN THÀNH LUÂN 132367188 26/04/1999
PHẠM VIẾT LUẬT 212579699 01/06/1999
NGUYỄN THỊ LUYẾN 001199020180 09/07/1999
LÃ THIỆN LƯƠNG 001099001212 23/02/1999
VŨ ĐỨC LƯƠNG 025935069 18/11/1999
NGUYỄN THỊ DIỆU LY 145873306 28/04/1999
NGUYỄN KIM HOÀNG MAI 152222599 25/03/1999
NGUYỄN THỊ THANH MAI 025829732 14/08/1999
PHẠM QUỲNH MAI 145878805 17/04/1999
ĐẶNG XUÂN MẠNH 001099008694 10/10/1999
NGUYỄN ĐỨC MẠNH 152242575 08/08/1999
CAO ANH MINH 241752223 14/03/1999
DƯƠNG ĐỨC MINH 192059916 27/08/1999
ĐẶNG QUANG MINH 072099002897 09/01/1999
ĐỖ TIẾN HOÀNG MINH 025806336 28/04/1999
HOÀNG QUANG MINH 026099000006 14/10/1999
LÊ MINH 191900580 21/01/1999
LÊ THIỆN MINH 362530418 07/05/1999
NGUYỄN CÔNG MINH 001099003437 30/03/1999
NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 272751646 01/09/1999
NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 312395991 19/04/1999
NGUYỄN TRẦN MINH 362519790 21/10/1999
PHẠM ĐỖ NHẬT MINH 025901239 26/09/1999
PHẠM QUANG MINH 025848868 04/08/1999
TRẦN QUANG MINH 001099009549 18/04/1999
VŨ THIỆN MINH 152246393 19/10/1999
HOÀNG THỊ MỪNG 017538477 31/12/1999
TÔ ÁI MY 025818502 16/02/1999
TRẦN HOÀNG MY 025922641 13/05/1999
DƯƠNG HOÀI NAM 001099020694 03/06/1999
NGÔ HẢI NAM 051029242 03/07/1998
NGUYỄN THẾ NAM 001099014446 15/03/1999
PHẠM TRẦN PHƯƠNG NAM 025776299 24/03/1999
PHAN ĐỨC NAM 025856205 09/04/1999
THÂN TRỌNG NAM 251147925 17/04/1999
NGUYỄN HIỀN NINH 017495064 20/07/1999
CẤN THỊ THU NGA 001199003099 29/07/1999
HOÀNG TUYẾT NGÂN 272815887 02/01/1999
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 001199004363 30/09/1999
VŨ THANH NGÂN 001199003213 09/05/1999
ĐẶNG THỊ NGHỆ 145878417 22/04/1999
MAI HỮU NGHỊ 281271951 26/06/1999
DIỆP HIẾU NGHĨA 025927048 10/06/1999
NGUYỄN TRẦN MINH NGHĨA 025889804 21/12/1999
TRẦN HOÀNG NGHĨA 371757877 19/03/1999
LÊ MINH NGỌC 125804943 03/05/1999
LÊ THỊ NGỌC 001199013966 14/07/1999
NGUYỄN MINH NGỌC 163456595 28/04/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC 001199019181 31/01/1999
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 241800483 02/07/1999
PHẠM HỒNG NGỌC 163460127 12/10/1999
TRẦN THỊ KIM NGỌC 025902052 05/10/1999
CẤN TRUNG NGUYÊN 001099015616 19/08/1999
ĐỖ HOÀNG NGUYÊN 001099015255 18/06/1999
LÊ TRUNG NGUYÊN 025828310 26/03/1999
NGUYỄN QUÁCH NGUYÊN 025810788 12/01/1999
ĐOÀN THỊ ÁNH NGUYỆT 001199013355 29/06/1999
LÊ ĐỒNG MINH NGUYỆT 215479905 26/12/1999
TRẦM MẬU THANH NHÃ 025863699 19/12/1999
HUỲNH THANH NHÂN 092099002203 10/05/1999
NGÔ THÀNH NHÂN 191994668 25/03/1999
NGUYỄN ĐOÀN ĐÌNH NHÂN 191905113 05/02/1999
NGUYỄN TRỌNG NHÂN 079099006321 01/01/1999
NGUYỄN TRUNG NHÂN 352384959 16/06/1999
TẠ QUANG NHẬT 026099005212 02/09/1999
DƯƠNG LAN NHI 152222551 16/02/1999
HUỲNH YẾN NHI 301776179 07/07/1999
LÂM TUYẾT NHI 025853517 04/04/1999
LÊ NGUYỄN THẢO NHI 231197714 19/11/1999
LÊ TRẦN YẾN NHI 241754195 26/04/1999
NGUYỄN THỊ NHUNG 145873068 04/04/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 001199021539 10/10/1999
NGUYỄN TRANG NHUNG 034199002166 22/01/1999
LÊ HUỲNH NHƯ 381881774 15/07/1999
NGUYỄN HUỲNH NHƯ 281248461 14/09/1999
QUÁCH NỮ QUỲNH NHƯ 241837278 23/10/1999
TRẦN THỊ NGỌC NHƯ 331815379 06/05/1999
DƯƠNG THỊ KIM OANH 145895396 21/03/1999
NGUYỄN THỊ KIM OANH 001199015794 22/03/1999
LÊ THỊ PHẤN 001199011864 14/02/1999
NGUYỄN HOÀNG PHI 025868845 16/09/1999
NGUYỄN CHÍ PHONG 291178236 17/01/1999
TRẦN MINH PHONG 163399657 06/03/1999
ĐỖ HOÀNG PHÚC 025876719 08/08/1999
LÊ THỊ PHÚC 025836461 08/09/1999
TÔ TIỂU PHỤNG 362531979 26/12/1999
ĐINH XUÂN PHƯƠNG 013605015 29/08/1999
HÒA MINH PHƯƠNG 152222347 22/11/1999
HOÀNG VIỆT PHƯƠNG 206211355 09/04/1999
HỒ DUY PHƯƠNG 191908418 01/07/1999
NGUYỄN NGỌC BẢO PHƯƠNG 362496868 25/04/1999
NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 036199002304 04/12/1999
TRẦN THỊ PHƯƠNG 017509486 12/07/1999
TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG 191906784 11/02/1999
VŨ VIỆT PHƯƠNG 152222412 07/05/1999
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 122303867 17/04/1999
PHAN THỊ PHƯỢNG 145878608 13/04/1999
HỒ TRẦN MINH QUANG 362548469 08/08/1999
LÊ NHẬT QUANG 352448968 28/02/1999
TRỊNH NGỌC QUANG 201820916 27/04/1999
ĐỖ TRỌNG MINH QUÂN 026015510 06/10/1999
LỮ MINH QUÂN 025912520 09/05/1999
NGUYỄN HỒNG QUÂN 025856568 13/02/1999
NGUYỄN MINH QUÂN 152246764 26/08/1999
NGUYỄN TẤT QUÂN 001099019242 24/03/1999
NGUYỄN TRUNG QUÂN 026098004667 27/12/1998
NGUYỄN THỊ KIM QUÍ 281227723 14/11/1999
CHÂU ANH QUỐC 025848421 27/10/1999
HỨA THỊ KIM QUYÊN 272752727 25/12/1999
NGUYỄN THỤC QUYÊN 001199015501 08/07/1999
ĐỖ VŨ NGỌC QUỲNH 025738625 10/01/1999
NGUYỄN DƯƠNG NHƯ QUỲNH 241750849 03/10/1999
NGUYỄN THẢO QUỲNH 125804942 05/11/1999
NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 241836137 18/11/1999
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 013644520 12/12/1999
NGUYỄN TẤN SANG 281179096 31/10/1998
NGUYỄN THỊ SANG 001199011777 23/02/1999
NGUYỄN TRỌNG SANG 291200765 04/01/1999
TRẦN NGỌC SANG 079099004759 20/05/1999
HUỲNH HỒNG SƠN 352435818 16/03/1999
LÊ HOÀNG SƠN 096099000017 18/12/1999
NGUYỄN THÁI SƠN 273641259 10/03/1999
NGUYỄN VĂN SƠN 125854551 30/08/1999
PHẠM THÁI SƠN 031099000160 22/02/1999
PHẠM XUÂN SƠN 026099003500 15/10/1999
VƯƠNG ĐỨC SƠN 281082580 01/05/1996
DƯƠNG MINH TÀI 273718383 13/01/1999
LƯU ANH TÀI 241826776 05/11/1999
NGUYỄN KHÁNH TÀI 145871077 31/07/1999
NGUYỄN MINH TÂM 025847404 03/12/1999
NGUYỄN THANH TÂM 001099014981 28/04/1999
HOÀNG NHẬT TÂN 001098002098 22/02/1998
PHẠM NHẬT TÂN 164660043 14/02/1999
TRẦN TRỌNG TẤN 013601961 09/10/1999
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 001199019307 19/07/1999
BÙI QUANG TIẾN 038099008858 13/07/1999
ĐỖ VIỆT QUỐC TIẾN 025888500 30/12/1999
LÊ QUANG TIẾN 025711794 07/01/1999
NGUYỄN QUỐC TIẾN 079099003503 08/11/1999
TRỊNH VĂN TIẾN 001099012167 29/07/1999
ĐẶNG HOÀNG THẾ TOÀN 241689200 09/03/1999
ĐẶNG THẾ TOÀN 152246713 11/08/1999
NGUYỄN KHẮC TOÀN 152222073 04/05/1999
NGUYỄN SONG TOÀN 025856150 03/07/1999
PHẠM CÔNG TOÀN 152246023 03/08/1999
TRƯƠNG ĐỨC TOÀN 092099000468 20/09/1999
PHẠM QUỐC TOẢN 025852564 15/06/1999
NGUYỄN HOÀNG TONY 291208153 01/08/1999
LÊ THANH TÚ 025885643 18/03/1999
LƯƠNG LÊ CẨM TÚ 285574334 10/08/1999
NGUYỄN ĐOÀN ANH TÚ 025868764 18/05/1999
PHẠM QUANG TÚ 231141899 08/12/1999
TẠ ANH TÚ 001099000158 09/01/1999
VƯƠNG ĐÌNH ANH TÚ 017545145 13/03/1999
ĐỖ TRUNG TUÂN 001099013066 02/07/1999
ĐÀO MINH TUẤN 001099002218 14/09/1999
ĐOÀN TRIỆU TUẤN 241861668 25/03/1999
ĐỖ ANH TUẤN 001099001560 02/04/1999
ĐỖ MINH TUẤN 001099008484 18/03/1999
LƯƠNG MINH TUẤN 034099002995 23/08/1999
LÝ BÁ TUẤN 001099019677 27/08/1999
MAI HOÀNG TUẤN 001099001102 16/08/1999
NGUYỄN MINH TUẤN 013640518 20/07/1999
NGUYỄN QUỐC TUẤN 025989987 20/11/1999
TRẦN THÁI TUẤN 362496077 11/04/1999
VÕ ĐÌNH TUẤN 371842998 26/12/1999
ĐỖ SƠN TÙNG 025904756 11/12/1999
NGUYỄN XUÂN TÙNG 025843006 15/10/1999
PHẠM ANH THIỆN TÙNG 025769252 16/01/1999
TRỊNH XUÂN TÙNG 001099015629 23/01/1999
TRƯƠNG LÊ HOÀNG TÙNG 026088047 25/05/1999
BÙI THANH TUYỀN 034099000098 22/03/1999
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 206304236 22/12/1999
BÙI NGỌC THẠCH 212828982 13/01/1999
NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG THÁI 272728149 19/06/1999
NGUYỄN VIẾT THÁI 040099000023 19/05/1999
VŨ BÁ QUỐC THÁI 273664584 10/03/1999
BÙI PHƯƠNG THANH 152266286 14/09/1999
GIANG THANH 285740307 25/08/1999
NGUYỄN NGỌC THANH 025820081 20/01/1999
PHẠM ĐĂNG NHẬT THANH 191905268 07/05/1999
PHAN LÊ THỊ THU THANH 206019286 30/05/1999
PHAN VĂN THANH 201776240 24/07/1999
LÊ ĐÌNH THÀNH 013687004 22/12/1999
MAI SINH THÀNH 013635315 04/09/1999
NGUYỄN NGỌC THÀNH 013628116 10/08/1999
TỪ VĂN THÀNH 025899488 07/11/1999
TRẦN ĐẠI THÀNH 079099006294 22/03/1999
ĐÀM HÀ YÊN THẢO 026096050 23/11/1999
ĐỖ THỊ THẢO 026199003828 09/12/1999
ĐỖ THỊ THẢO 017471219 11/10/1999
HÀ DIỆU THẢO 152246481 31/10/1999
HUỲNH THỊ THANH THẢO 025914680 19/02/1999
MAI HOÀNG THẢO 013626029 18/07/1999
NGUYỄN HOÀNG THẢO 362526496 12/04/1999
NGUYỄN KHẮC THẢO 001099018853 09/05/1999
NGUYỄN PHẠM THẠCH THẢO 206412103 04/05/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 281195729 13/07/1999
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 034199001161 19/12/1999
TRẦN THANH THẢO 001199006902 03/12/1999
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 034199002685 23/06/1999
CHÂU QUANG THẮNG 025785974 11/12/1999
ĐẶNG VIỆT THẮNG 025783999 07/02/1999
ĐOÀN ĐỨC THẮNG 152222305 27/12/1999
LÊ NGUYỄN THÀNH THẮNG 026045119 10/11/1999
PHẠM QUANG THẮNG 013662828 26/04/1999
TRẦN TIẾN THẮNG 001099002521 24/05/1999
TRƯƠNG KHẮC THẮNG 371831725 11/08/1999
NGUYỄN TIẾN THẬT 017452797 12/05/1999
HUỲNH ĐẶNG THIÊN 362548318 01/01/1999
HOÀNG DIỆU THIỆN 285699262 04/02/1999
HOÀNG NGỌC TRƯỜNG THỊNH 194609569 15/10/1999
NGÔ GIA THỊNH 362509397 08/09/1999
NGUYỄN GIA THỊNH 362539008 27/06/1999
NGUYỄN LÊ PHÚC THỊNH 301672902 27/09/1999
NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 092099002861 24/03/1999
TRẦN NGỌC THỊNH 001099003278 21/10/1999
TRẦN TRUNG THỌ 025868894 29/06/1999
PHAN NGUYỄN TRỌNG THOẠI 092099002972 12/07/1999
ĐỖ MINH THÔNG 017495916 24/12/1999
TRỊNH TRẦN THẾ THÔNG 026020642 19/12/1999
LÊ THU THỦY 152246399 12/03/1999
NGUYỄN THỊ THỦY 017540666 05/09/1999
BÙI THỊ THANH THÚY 033199000551 03/12/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 001199012772 09/01/1999
TRẦN THỊ THANH THÚY 025852680 14/03/1999
ĐỒNG HOÀNG ANH THƯ 362519415 25/02/1999
LÊ NGỌC ANH THƯ 362540795 12/11/1999
LÊ NHÃ THƯ 201759455 04/11/1999
NGUYỄN ANH THƯ 241685271 17/02/1999
VŨ THỊ ANH THƯ 152222292 10/11/1999
ĐỖ TRỊNH DUY THỨC 285771459 03/05/1999
PHẠM ĐĂNG TRÀ 152222996 27/06/1999
CHU HUYỀN TRANG 145873081 31/01/1999
DƯƠNG THỊ TRANG 026199002293 01/05/1999
ĐÀM THỊ THU TRANG 125810914 08/08/1999
ĐỖ THỊ THÙY TRANG 145871465 25/11/1999
LÊ TRẦN XUÂN TRANG 201780100 11/07/1999
LƯU THỊ THÙY TRANG 285759342 06/12/1999
NGUYỄN THỊ MINH TRANG 241804536 01/09/1999
ĐẶNG HUYỀN TRÂN 381914542 04/09/1999
LÊ THỪA DƯƠNG TRÍ 241797679 24/03/1999
LÊ VŨ ĐỨC TRÍ 025894738 06/10/1999
LƯƠNG MINH TRÍ 025874996 07/04/1999
ĐÀO MINH TRIẾT 331842178 17/09/1999
TRẦN CÔNG TRIẾT 025767127 24/06/1998
LÊ BÁ TRÌNH 092094000107 24/11/1994
ĐOÀN HOÀNG TRÚC 281271447 14/12/1999
MAI HOÀNG ANH TRÚC 079199005027 14/01/1999
ĐẶNG PHAN CHÍ TRUNG 221424647 30/08/1999
ĐỖ KHẮC TRUNG 001099006727 26/08/1999
NGUYỄN THỦY TRUNG 145907121 25/10/1999
PHẠM TOÀN TRUNG 362548529 19/10/1999
PHAN VĨNH TRUNG 206239409 15/07/1999
TRẦN THIÊN TRUNG 362555690 12/02/1999
NGÔ VĂN TRƯỜNG 026099000625 19/11/1999
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 201785919 19/03/1999
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 241793959 03/01/1999
TRẦN NGỌC THẢO UYÊN 241751394 18/05/1999
TRẦN NGUYỄN TÚ UYÊN 025902213 24/03/1999
BÙI ĐÌNH VĂN 201813105 22/02/1999
TRẦN TRÍ VĂN 025984417 27/01/1999
VŨ LÂM BẢO VÂN 025951385 03/01/1999
HỒ QUỐC VẸN 331850529 01/08/1999
TRẦN NHẬT VIỄN 241793762 25/07/1999
ĐINH QUỐC VIỆT 079099000931 18/04/1999
PHẠM XUÂN VIỆT 192125837 01/02/1999
KHUẤT VĂN VŨ 001099017671 04/04/1999
DƯƠNG KHÁNH VY 044199001977 29/01/1999
NGUYỄN KHÁNH VY 013607349 22/12/1999
NGUYỄN LÊ BẢO VY 025873422 17/10/1999
NGUYỄN LÊ YẾN VY 362537020 12/08/1999
PHẠM HIỂN VY 241827575 21/05/1999
VÕ TƯỜNG VY 362529716 06/06/1999
VÕ THỊ ÁI VY 362537111 03/08/1999
VŨ NHẬT TƯỜNG VY 341886536 02/04/1999
ĐINH THANH XUÂN 206269307 10/03/1999
HÀ PHI YẾN 125902953 15/12/1999