Đáp án môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019

14h30 hôm nay, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Đề thi gồm 50 câu hỏi.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Câu trả lời chỉ được tô bằng bút chì đen. Nếu tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mình lựa chọn.

Năm nay, những loại máy tính bỏ túi thông dụng được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019 gồm Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX; Thiên Long FX590VN Flexio; Deli 1710, D991ES.

Đáp án các mã đề môn Toán sẽ liên tục được cập nhật tại đây:

Mã đề: 102 – Tuyensinh247.com

1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. C 30. D
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 2.

Mã đề: 105  – Tuyensinh247.com

1. D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. 19. B 20. A
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 106 – Tuyensinh247.com

1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. C 18. C 19. D 20. B
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 Mã đề: 108 – Tuyensinh247.com

1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. D 13. A 14. D 15. D 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Bài giải đề thi môn Toán mã 109

 1 – D 2 – C 3 – C  4 – C 5 – A
 6 – B 7 – B 8 – B  9 – A 10 – D
11 – A 12 – A 13 – D 14 – A 15 – B
16 – C 17 – D 18 – C 19 – A 20 – B
21 – D 22 – D 23 – A 24 – A  25 – A 
26 – C 27 – B 28 – C 29 – A 30 – A
31 – D 32 – D 33  34  35 
36  37  38  39 40
41 42 43 44 45
46 47  48 49  50

Mã đề: 110 – Tuyensinh247.com

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. B 19. C 20. A
21. D 22. D 23. A 24. D 25. A 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 116 – Tuyensinh247.com

1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. D 22. D 23. C 24. B 25. A 26. A 27. C 28. A 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Bài giải đề thi môn Toán mã 118

 1 – C 2 – A 3 –  D  4 – B 5 – B
 6 – B 7 – B 8 – A  9 – D 10 – C
11 – A 12 – B 13 – C 14 – A 15  – C
16 – C 17 – B 18 – B 19 – B 20 – D
21 – A 22 – B 23 – C 24 – D 25 – D
26 – A 27 – B 28 – A 29 – D 30 – D
31 – B 32 – A 33 – A 34 – B 35 – A
36 – A 37 – A 38 – C 39 – D 40 – D
41 – C 42 – D 43 44 – C 45
46 47  48 49  – B 50 – D
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 3.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 4.

(ấn F5 nhận đề giải mới nhất…)

Tổng hợp: Zingnews.vn, tuyensinh247