dai-hoc-fpt

dai-hoc-fpt

Đại học FPT và 6 trường đại học Việt Nam khác được xếp hạng Impact Ranking của THE – một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới.