Robot NAO – một sản phẩm trí tuệ nhân tạo được một sinh viên điều khiển làm các cử động nhún nhảy theo tiếng nhạc.

Robot NAO - một sản phẩm trí tuệ nhân tạo được một sinh viên điều khiển làm các cử động nhún nhảy theo tiếng nhạc.

Robot NAO – một sản phẩm trí tuệ nhân tạo được một sinh viên điều khiển làm các cử động nhún nhảy theo tiếng nhạc.