Hành trình “Bày ngày trải nghiệm cuộc sống” học kỳ Fall 2016

Chương trình “Bảy ngày trải nghiệm số 3/2016” đã bắt đầu khởi động dành cho  tất cả sinh viên trường Đại Học FPT với những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn hơn bao giờ hết!

Nội dung chương trình:

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình sẽ tham gia vào các hoạt động lao động, tình nguyện tại địa phương do Nhà trường cử đến như chăm sóc hoa màu tại nông trại, thu hoạch nông sản cùng người dân,…

Nhà trường hỗ trợ kinh phí đi lại, địa phương hỗ trợ địa điểm nghỉ ngơi, sinh hoạt. Các chi phí ăn uống, sinh hoạt khác do sinh viên tự túc.

Sinh viên có nguyện vọng tham gia vui lòng đăng ký tại đây trước 17h00 ngày 17/12/2016.

Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: Từ ngày 25/12/2016 đến ngày 31/12/2016.
  • Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

Thời gian phỏng vấn: Ngày 20/12/2016. (Thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo qua email đến từng SV).