dai hoc fpt

dai hoc fpt

Saigon Talk kì 5: “Giới tính hay Giới hạn?” ra đời mong muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề thuộc cộng đồng LGBT+, hy vọng mọi người có cái nhìn tích cực, giúp các bạn được tự tin là chính mình.