dai hoc fpt 1 1

dai hoc fpt 1 1

Vovinam là môn giáo dục thể chất chính thức tại ĐH FPT và là một trong những môn học đặc biệt mang tới trải nghiệm có 1-0-2 cho Gen Z