Tra cứu lịch tập trung khai giảng của Trường Đại học FPT năm 2019

Vui lòng nhập số CMND(hộ chiếu) hoặc Mã số sinh viên để tra cứu thông tin: