dai hoc fpt nhan huy chuong hang nhi 2

dai hoc fpt nhan huy chuong hang nhi 2

Bảng xếp hạng Impact Ranking nhằm đánh giá sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc