chị Trần Thùy Linh – Giám đốc nhân sự công ty cổ phần Eway