IoT – Internet Vạn Vật

Tổng quan về chuyên ngành IoT thuộc ngành Công nghệ thông tin:

Internet of Things (IoT) là một cách khác biệt để tạo ra giao tiếp giữa các thiết bị, các máy tính và thiết bị công nghiệp, cho phép chúng ta thu thập dữ liệu từ những thiết bị xung quanh và tương tác với chúng theo một cách chưa từng có trước đây.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của ngành CNTT nói chung, sự tăng trưởng của các thiết bị di động, của các hệ thống IA và nhu cầu kết nối giữa các bộ phận của doanh nghiệp, giữa các cá nhân với các dịch vụ của các tổ chức và doanh nghiệp, với cá nhân với nhau trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.

Từ nền tảng của ngành CNTT, chuyên ngành IoT tiếp cận từ căn bản về tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về phần cứng và kết nối với các nền tảng di động, hệ thống thông tin. Chuyên ngành IoT giới thiệu về các ứng dụng cho dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Sinh viên học chuyên ngành này có cơ hội triển khai các dự án về nhà thông minh (smart home), thành phố thông minh (smart city), dịch vụ sức khỏe, tài chính,…

Địa điểm học: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh

Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp PTTH (hoặc tương đương), đạt quy định trúng tuyển đại học của Bộ GD&ĐT và đủ điều kiện xét tuyển của trường Đại học FPT.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận hành, ứng dụng, thiết kế và phát triển các hệ thống từ hạ tầng, dịch vụ phần mềm, các nền tảng phần mềm, giao thức, mạng trong lĩnh vực IoT của các công ty công nghệ và các doanh nghiệp nói chung.

Chương trình đào tạo:

Học KỳHọc PhầnKỹ năng đạt được 
Nền tảng
 • Tuần lễ định hướng
 • Tháng rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh nền tảng từ Top Notch 1 đến Summit 1
 • Học kỳ tiếng Anh Summit 2 tại nước ngoài
 • Võ Vovinam 1
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Sinh viên có phương pháp học đại học hiệu quả như: tự học, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tối ưu hoá năng lực não bộ cải thiện kết quả học tập.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.
 • Sinh viên biết đánh cơ bản một loại nhạc cụ dân tộc tự chọn.
Học kỳ 1
 • Nhập môn khoa học máy tính
 • Tổ chức và kiến trúc máy tính
 • Cơ sở lập trình
 • Toán cho ngành kỹ thuật
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Vovinam 2
 • Sinh viên làm quen với ngôn ngữ C, lập trình những chương trình cơ bản đến phức tạp.
 • Sinh viên hiểu về kiến ​​trúc và tổ chức máy tính
 • Sinh viên biết ứng dụng Toán trong ngành công nghệ thông tin.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất
Học kỳ 2
 • Hệ điều hành
 • Mạng máy tính
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Toán rời rạc
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Vovinam 3
 

 • Sinh viên cũng được trang bị về kiến thức và kỹ năng với các hệ cơ sở dữ liệu và toán rời rạc.
 • Sinh viên có kỹ năng bước đầu về xây dựng hệ thống mạng.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất
Học kỳ 3
 • Các hệ cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Thực hành OOP với Java
 • Công nghệ số nổi bật
 • Ngoại ngữ 2 (1)
 • Sinh viên học cách giao tiếp cơ bản với hệ cơ sở dữ liệu, thiết kế Database.
 • Sinh viên cũng được trang bị về kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật; công nghệ số nổi bật.
 • Sinh viên được trang bị ngoại ngữ thứ 2
Học kỳ 4
 • Nhập môn Kỹ thuật Phần mềm
 • Phát triển ứng dụng Java Web
 • Xác xuất thống kê
 • Internet vạn vật
 • Ngoại ngữ 2 (2)
 • Sinh viên nắm vững quy trình phát triển phần mềm, bao gồm các quy trình sử dụng trong ngành công nghệ phần mềm: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên sử dụng thông thạo ngôn ngữ thiết kế phần mềm UML.
 • Sinh viên được trang bị ngoại ngữ thứ 2
 • Sinh viên tìm hiểu về IoT và ứng dụng.
 • Sinh viên có khả năng ứng dụng các bài toán xác suất thống kê để phân hoạch và tối ưu cho khai phá dữ liệu.
Học kỳ 5
 • Đạo đức trong CNTT
 • Lập trình di động
 • Lập trình máy tính nhúng
 • Lập trình vi điều khiển
 • Quản trị dự án
 • Sinh viên có kiến thức về phân chia và chinh phục & đệ quy trong thuật toán; thân tích xác suất và thuật toán ngẫu nhiên, thuật toán đa luồng, lập trình tuyến tính…
 • Xây dựng ứng dụng trên các thiết bị di động và kết nối với các thiết bị ngoại vi, các dịch vụ từ bên ngoài và có khả năng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau từ iOS, Android đến Blackberry.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức quản trị dự án trong môi trường doanh nghiệp thực tế.
Học kỳ 6
 • Đào tạo thực tế trong doanh nghiệp
 • Sinh viên làm việc trong các dự án thực tế trong nước và quốc tế tại FPT Software hoặc các công ty phần mềm trong và ngoài nước là đối tác của Đại học FPT từ 4 – 8 tháng.
Học kỳ 7
 • Điện toán đám mây
 • Công nghệ blockchain cơ bản
 • CNTT tự chọn 1 và 2
 • Kỹ năng viết bài nghiên cứu
 • Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về thiết kế, vận hành và quản lý các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây.
 • Sinh viên sử dụng thông thạo ngôn ngữ lập trình mà mình lựa chọn học
 • Sinh viên biết cách viết một bài nghiên cứu khoa học
 • Trang bị kiến thức về công nghệ Blockchain và các ứng dụng của Blockchain
Học kỳ 8
 • Dự án phát triển ứng dụng IoT
 • CNTT tự chọn 3, 4 và 5
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Sinh viên viết được những phần mềm cho hệ thống
 • Sinh viên có khả năng thiết kế phần cứng và phần mềm các ứng dụng IoTs đơn giản; Khả năng phân tích và đánh giá các thiết kế, tiêu chuẩn và ứng dụng của IoT
 • Sinh viên tìm hiểu về triết học và vai trò của triết học trong đời sống, được trang bị kiến thức về nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Học kỳ 9 

 • Đồ án tốt nghiệp
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng HCM
 • Lịch sử Đảng Cộng sản VN
 • Sinh viên thực hiện và sở hữu đồ án/ứng dụng của riêng mình.
 • Các môn chính trị cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về lịch sử ĐCS Việt Nam và đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam. Sinh viên hiểu được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự hình thành và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • Sinh viên nhận thức kinh doanh để khởi sự doanh nghiệp, biết cách lập kế hoạch kinh doanh để khởi sự doanh nghiệp, bao gồm: chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động cho doanh nghiệp mới của mình

Tốt nghiệp:

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 3 đợt tốt nghiệp vào các tháng 1, 5, 9 hàng năm