Phiếu bổ sung hồ sơ

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển điền đầy đủ thông tin bên dưới và gửi bản chụp các hồ sơ về cho trường để bổ sung hồ sơ đăng ký.

Lưu ý:

- Thí sinh nếu đăng ký giữ chỗ thì nộp phí 4.600.000 VNĐ và gửi kèm bản chụp biên lai nộp tiền, không đăng ký giữ chỗ thì không phải nộp khoản phí này.

- Nhà trường ưu tiên các thí sinh đã đăng ký giữ chỗ hoặc bổ sung hồ sơ cho tới khi hết chỉ tiêu.

- Phí giữ chỗ không được hoàn trả nếu thí sinh đủ điều kiện nhập học theo quy chế tuyển sinh nhưng không nhập học, hoặc thôi học sau khi đã nhập học. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện nhập học theo quy chế tuyển sinh sẽ được hoàn trả lại toàn bộ phí giữ chỗ.

- (*) là các giá trị bắt buộc phải nhập


Nhập số chứng minh nhân dân/căn cước công dân


Thông tin thí sinhHộ khẩu thường trú


Thông tin bố


Thông tin mẹ


Thông tin đăng ký học