PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  • Thông tin thí sinh
  • Thông tin trường THPT
  • Thông tin liên hệ
  • Thông tin đăng ký

Thí sinh vui lòng nhập số CMND/CCCD và số điện thoại để kiểm tra hồ sơ.

Nếu chưa có hồ sơ chọn ô NHẬP THÔNG TIN để điền phiếu.

Thông tin thí sinh

Thí sinh nhập đầy đủ, chính xác thông tin.

(*): Trường thông tin bắt buộc nhập.