Phiếu nhập học

(Hệ đại học chính quy năm 2022)

Nhập số chứng minh nhân dân/căn cước công dân


Thông tin thí sinhHộ khẩu thường trú


Thông tin bố


Thông tin mẹ


Thông tin đăng ký học