Phiếu nhập học

(Hệ đại học chính quy năm 2023)

Nhập số chứng minh nhân dân/căn cước công dân


Thông tin thí sinhNơi thường trú


Thông tin phụ huynh


Thông tin đăng ký học