Nếu có 30 triệu trong tay, đầu tiên mình sẽ mang đi đóng tiền nợ điện nước KTX. (4)