do an sinh vien fpt 2

do an sinh vien fpt 2

Nhóm Kimchi Bus chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng Dự án kinh doanh.