tong giam doc SBI den dai hoc fpt 1 1652500414

tong giam doc SBI den dai hoc fpt 1 1652500414

HSSV, CBGV FPT Edu giao lưu cùng ông Yoshitaka Kitao (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings, Nhật Bản)