tan khoa dai hoc fpt 2

tan khoa dai hoc fpt 2

Kỹ sư phần mềm Ngô Cao Nguyên tự hào thành quả sau bốn năm đèn sách tại Đại học FPT TP.HCM