thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 08

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 08

Tân sinh viên khoá 17 tham gia tháng rèn luyện tập trung với thiết quân luật để phát triển kỹ năng mềm.