thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 2

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 2

Học quân sự được xem là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời sinh viên ở ĐH FPT.