TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - 2023
Nhập CCCD/CMND/Mã định danh (đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT) để tra cứu