Tra cứu kết quả - Kỳ thi học bổng 28/06/2020

Thí sinh vui lòng nhập Họ tên và Ngày sinh hoặc Số CMND để tra cứu kết quả thi:

hoặc