Tra cứu Lịch thi tiếng Anh đầu vào khoá 19 ĐH FPT Hà Nội

Sinh viên nhập mã sinh viên để tra cứu


Hướng dẫn trước khi thi

Thi Placement Test: bao gồm 4 kỹ năng: Đọc + Từ vựng và Ngữ pháp + Viết + Nghe.

Sinh viên cần thi trên máy tính có cài hệ điều hành Windows, hệ điều hành khác không thi được.

Hướng dẫn thi thử trên phần mềm EOS

Xem hướng dẫn