1. Đăng ký ở tại Ký túc xá:

Sinh viên nộp đơn đăng ký và nộp tiền KTX được coi là cam kết KTX được ký giữa Phòng Quản lý ký túc xá với cá nhân từng sinh viên khi tới ở tại KTX FPTU Hòa Lạc

  • Quyền lợi của sinh viên khi ở tại KTX FPTU Hòa Lạc
  • Được cung ứng dịch vụ ở theo cam kết của Nhà trường.
  • Được Đảm bảo về an ninh, trật tự theo đúng Nội quy của Nhà trường đã đề ra.
  • Được hỗ trợ về các sự cố liên quan tới kỹ thuật tại phòng ở (Nếu là lỗi do sử dụng thì sinh viên phải trả tiền vật tư và phí nhân công).
  • Được sử dụng dịch vụ y tế 24/24 (xử lý cấp cứu, sơ cứu, và cấp một số loại thuốc miễn phí; mua thuốc điều trị sinh viên phải trả tiền).
  • Được cung ứng dịch vụ Internet theo từng account thông qua việc sinh viên ký hợp đồng với nhà cung ứng dịch vụ FPT Telecom.
  • Liên hệ:- Phòng quản lý KTX – Tầng 1 Dom C – ĐT: 0466805913- Quầy dịch vụ KTX : Quầy 3- phòng 102L Tòa nhà Hiệu bộ – ĐT: 0466823673

2. Đăng ký ở ngoài KTX

Từ năm học thứ hai, sinh viên Đại học FPT có thể đăng ký Ký túc xá ở ngoài để thuận tiện cho việc đi lại. Hết kỳ sinh viên không có nhu cầu ở kỳ tiếp theo sẽ phải làm thủ tục trả phòng.