Dương Minh Ngọc, đến từ THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định