do an tot nghiep dai hoc fpt 3

do an tot nghiep dai hoc fpt 3

Sinh viên Trần Như Kiên, Nguyễn Đinh Hoàng Long, Lê Khải Bằng tại buổi bảo vệ đồ án