do an tot nghiep dai hoc fpt

do an tot nghiep dai hoc fpt

Nhóm sinh viên Nguyễn Đinh Hoà, Phạm Hải Đăng và Trần Nhựt Minh tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp