Bạn sinh ra để học ngành nào, làm nghề gì

Bạn sinh ra để học ngành nào, làm nghề gì