cuu-sinh-vien-dai-hoc-fpt

cuu-sinh-vien-dai-hoc-fpt

Tốt nghiệp thủ khoa Đại học FPT, sau nhiều năm tham gia các dự án của Nhật, Mỹ, Đoàn Văn Cao (giữa) hiện là kỹ sư tại Facebook.