cuu-sinh-vien-dai-hoc-fpt

cuu sinh vien 03

Với Việt, môi trường giàu trải nghiệm ở Đại học FPT là “bệ phóng” cho những bạn trẻ muốn làm việc tại các công ty toàn cầu.