img20160726071011926

img20160726071011926

Võ Đức Thiện tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh nhưng lại đam mê công việc khai vấn.