img20160726071012177

img20160726071012177

Làm việc liên quan đến con người, giúp đỡ và hướng con người đến cái thiện là mong muốn của cựu sinh viên ĐH FPT này.