2D1A4871 1652671532

2D1A4871 1652671532

Chương trình đào tạo CNTT ở Đại học FPT chú trọng kiến thức chuẩn quốc tế và trải nghiệm thực hành